Tisková prohlášení - seznam

TSK odstartovala další část rekonstrukce Moskevské ulice

Druhou etapu rekonstrukce Moskevské ulice v úseku Vršovická x Baškirská zahájila tento týden Technická správa komunikací hl. m. Prahy. „Tentokrát přišla na řadu oprava vozovky a chodníku ve směru na Bohdalec,“ informoval mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Stavební práce skončí 22. června 2010.

V rámci nyní probíhající rekonstrukce dojde k odstranění dlážděného krytu vozovky, který nahradí nový živičný povrch. „Tento krok výrazně přispěje ke snížení hlukové zátěže v této lokalitě,“ zdůraznil Mrázek. TSK osadí chodník zámkovou dlažbou, zároveň se zkrátí délka přechodů pro chodce na úkor šíře vozovky, což zvýší bezpečnost chodců. Významnou změnou je také posun zastávky MHD blíže k Vršovické ulici zhruba na úroveň prodejny Tesco expres.

Po celou dobu rekonstrukce je provoz sveden obousměrně na východní část komunikace, která prošla opravou v loňském roce.

Na stávající stavební práce v budoucnu naváže rekonstrukce světelné signalizace Moskevská x Vršovická včetně úprav všech nároží.