Tisková prohlášení - seznam

NOVÝMI CHODNÍKY A UPRAVENOU ZELENÍ SE MŮŽE POCHLUBIT CHODSKÁ ULICE V PRAZE 2

Novými chodníky a upravenou zelení se může pochlubit Chodská ulice v Praze 2


2. prosince 2020 – Ulice Chodská prošla v letošním roce rekonstrukcí povrchů v rámci tzv. chodníkového programu, který na území Prahy 2 postupně probíhá i v dalších lokalitách již řadu let. Technická správa komunikací (TSK) dokončila práce v pondělí 30. listopadu 2020 v úseku ulic Slezská – Lužická.

„Chůze je nejpřirozenějším pohybem po městě, pěšky chodíme úplně všichni, a podmínky pro chodce proto neustále zlepšujeme, a to i díky chodníkovému programu. Od srpna letošního roku jsme v ulici Chodská na skoro 300 metrech vyměnili nevyhovující chodník za mozaiku. Mám radost, že se nám podařilo opravu chodníků spojit také s péčí o zeleň a novou výsadbou, které v rozpálených letních ulicích není nikdy dost,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Práce, které začaly v srpnu 2020, zahrnovaly výměnu nevyhovujícího krytu chodníku za nový, mozaikový. Dále TSK zařídila vyrovnání obrub, rektifikování povrchových znaků inženýrských sítí a výměnu konstrukční vrstvy chodníku
o délce 285 metrů.

„Chodská ulice je ukázkovým příkladem vynikající spolupráce s TSK. Podařilo se nám zkoordinovat činnost zhotovitelů jednotlivých pokládek inženýrských sítí, povrchů chodníků a obnovy uličních stromořadí. Výsledkem je kvalitní povrch chodníků a dosadba uličních stromořadí. I když nemáme chodníky ani uliční stromořadí svěřeny do péče, na výsledku nám záleží. Jen za poslední dva roky jsme v rámci spolufinancování zajistili rekonstrukci cca deseti tisíc metrů čtverečních chodníků a zároveň jsme z rozpočtu městské části vyčlenili potřebné finance na dosadbu uličního stromořadí. Ve svém úsilí o obnovu a údržbu zeleně i koordinaci činnosti zhotovitelů v rámci rekonstrukcí chodníků budeme rozhodně pokračovat také v příštím roce, protože i přes svou finanční náročnost je tato činnost pro nás naprostou prioritou,“ dodal Jan Korseska, místostarosta Prahy 2 pro oblast dopravy, financí a investic.

Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 se přistoupilo i k úpravě stromových míst a k posouzení stavu stromů na základě odborného posudku. Úpravou prošlo 30 stávajících rabátek napříč celou ulicí, které byly rozšířeny na dva krát dva metry a stromy tím získaly více životního prostoru. Vnitřky rabátek byly v horní vrstvě vyplněny štěrkem, který umožní stromům lépe dýchat a absorbovat vodu. Kolem stromů byly nainstalovány pojezdové mříže s vnitřní kruhovou ochranou kmenů proti poškození parkujícími vozidly.

Na tyto práce navazovalo odstranění odumřelých dřevin, které postupně usychaly kvůli zhoršujícím se klimatickým podmínkám. Celkově bylo odstraněno pět kusů stávajících lísek tureckých, které byly v říjnu nahrazeny novou výsadbou celkem šesti stromů odolnějšího druhu jilmu – Ulmus ´Lobel´. U těchto stromů bude probíhat tříletá povýsadbová péče specializovanou zahradnickou firmou, která stromy sázela. Tato péče zahrnuje zálivku, kontrolu úvazů a kůlování s jejich případnou opravou nebo výměnou a v neposlední řadě arboristický výchovný řez, důležitý pro kvalitní založení koruny.