Tisková prohlášení - seznam

V neděli začne rychlá oprava Strakonické ulice

V neděli 4. srpna zahájí Technická správa komunikací opravu Strakonické ulice. Práce i dopravní omezení potrvají pouze devět dní a uskuteční se za maximálně možného provozu.

Při opravě Strakonické ulice u Lahovického mostu se v obou směrech vymění povrch vozovky. Nahradí se tak i ta část silnice, která byla v říjnu loňského roku znečištěna kyselinou po nehodě nákladního vozidla. Způsob opravy konstrukce byl určen na základě odvrtů provedených akreditovanou laboratoří TSK.

„Díky vstřícnosti Magistrátu hlavního města Prahy i dodavatele, společnosti Eurovia, jsme celou akci schopni zrealizovat tak rychle. Vzhledem k vytíženosti Strakonické jsme požádali o nasazení většího množství pracovníků, aby se akce zvládla v co nejkratší možné době,“ uvádí Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

 

Práce na vozovce se uskuteční vždy za zachování dvou jízdních pruhů v obou směrech v zúženém profilu (režim 2 + 2) s výjimkou 4. a 6. srpna. V neděli 4. srpna bude směr z centra veden pouze v jednom pruhu a na nezbytně nutnou dobu bude uzavřen nájezd na Strakonickou z Radotína. V úterý 6. srpna bude v jednom pruhu veden směr do centra a uzavřen bude v tomto směru sjezd z ulice Strakonická do Radotína. „Práce se neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ doplňuje Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS.
Strakonická se řidičům znovu plně otevře v úterý 13. srpna 2019.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

4.–12. srpna 2019: Strakonická ulice u Lahovického mostu
Doprava bude první den prací vedena jedním jízdním (rychlým) pruhem ve směru z centra, směrem do centra budou dva jízdní pruhy. V dalších dnech bude a až na výjimky doprava v režimu 2 + 2 zúžené jízdní pruhy, jak z centra, tak i do centra.

PODROBNÝ HARMONOGRAM VEDENÍ DOPRAVY ZDE: http://bit.ly/32YR7wk