Tisková prohlášení - seznam

Dopravní výchovu dětí není radno podceňovat

V rámci Evropského týdne mobility proběhla vzdělávací akce pro děti „Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty“.

Do kampaně Evropského týdne mobility, která se snaží přesvědčit evropskou veřejnost k využívání jiných dopravních prostředků, než je pouze automobil, se letos opět za podpory TSK Praha, BESIP Ministerstva dopravy, Policie ČR a Českého Červeného kříže zapojilo Muzeum Policie České republiky. V jeho prostorách proběhl ve středu 19. září 2018 zábavně vzdělávací program dopravní výchovy pro malé chodce a cyklisty, kterých se společně s doprovody zúčastnilo 710 dětí a dospělých.

„Dopravní výchova dětí je velmi důležitá. Jsou to právě děti, které jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Na rodiče i školu pak padá velký podíl zodpovědnosti, jak se budou děti umět v provozu chovat. Je třeba je dostatečně poučit o bezpečnosti na silnicích a důležitých dopravních předpisech, aby mohly samostatně vyrazit do školy nebo třeba na kolo a nic se jim nestalo,“ říká Olga Boučková z oddělení BESIP TSK Praha.

Na „Dni dopravní výchovy pro chodce a cyklisty“ pořádaném v areálu Muzea Policie ČR byl proto pro děti připraven zábavně vzdělávací program, který jim ukázal, jak se v provozu pohybovat co nejbezpečněji, ať už jako chodci, nebo třeba na kole či koloběžce.

Pro nejmenší děti bylo připraveno speciální divadelní představení „Pohádkový semafor“, zaměřené na jejich bezpečnost jako chodců.

Větší děti si pak mohly vyzkoušet jízdu po dětském dopravním hřišti za doprovodu příslušníků Policie ČR, a také prověřit svou zručnost při jízdě na kole nebo na koloběžkách.

Zábavné hry, soutěže a lekce s dopravně výchovnou tématikou, ve kterých se děti učily základy chování, bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu a rozpoznávat dopravní značky.

Magistrát hl. m. Prahy na akci zároveň představil projekt "Čistou stopou Prahou", kterým se město zapojí do projektu EDWARD - Den bez úmrtí na silnici, jenž je od roku 2016 součástí Evropského týdne mobility.