Tisková prohlášení - seznam

Oprava mostu přes vlečku u cementárny Radotín

Most u cementárny Radotín, který je součástí komunikace Na Cikánce, projde celkovou rekonstrukcí. Termín je plánován od 1. března do 31. května 2016. 
 
Oprava mostní konstrukce byla zahájena koncem roku 2015, kydy byla provedena sanace spodní stavby - opěry a pilíře. V letošním roce budou provedeny práce na vrchní straně mostu. Jedná se o výměnu izolace, opravu říms, výměnu povrchu vozovky z kamenné dlažby na živičný povrch a instalaci nového zábradlí. Dále bude provedena obnova vodorovného dopravního značení.   
 
Dopravní omezení:
Uzavírka bude vždy po polovinách vozovky a provoz bude veden ve zbývající části komunikace.