Tisková prohlášení - seznam

Informace o dopravním omezení v ulici K Barrandovu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje od 5. dubna 2016 opravu vozovky s pokládkou nízkohlučného asfaltu v ulici K Barrandovu ve směru do centra, která potrvá dvacet dní, do 24. dubna 2016  
 
Jedná se o výměnu živičného krytu za novou vrstvu s nízkohlučným povrchem, opravu trhlin, vyrovnání obrub, vyčištění a vyrovnání betonového odvodňovacího žlábku za obrubou a vyčištění a úpravu uličních vpustí.
 
Dopravní omezení:
1. etapa Levá polovina vozovky + 1. část křižovatky "Štěpařská" - Směr do centra
5.4.2016 - 1. den Osazení dopravního značení
5. - 8.4.2016 - 1.- 4. den Frézování vozovky
9. - 12.4.2016 - 5.- 8. den LA - křižovatka "Lamačova"
13.4.2016 - 9. den Demontáž dopravního značení

2. etapa Pravá polovina vozovky - směr do centra
14. - 24.4.2016 - 10.- 20. den Osazení dopravního značení Frézování vozovky
24.4.2016 - 20. den Demontáž dopravního značení