Tisková prohlášení - seznam

Noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 3.9.2020 od 23,00 hod. do 4.9.2020 do 05,00 hod.

Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové.