Tisková prohlášení - seznam

Doprava se vrací do Sokolovské

Po letní komplexní rekonstrukci se pražská MHD – především tramvajová doprava – opět navrátila do ulice Sokolovská. Během této rekonstrukce byla opravena tramvajová trať v úseku Balabenka – Na Břehu, opraveny byly i chodníky a vozovky. Práce odstartovaly 1. června letošního roku a podařilo se je, oproti původnímu předpokladu, zhruba o jeden měsíc zkrátit. Rekonstrukce trvala čtyři měsíce a vyžádala si investici ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy a Technické správy komunikací ve výši 280 mil. korun.

Zprovozněním nově zrekonstruovaného úseku ulice Sokolovská byly ukončeny práce na této komunikaci a ulice tak získala moderní tvář. Součástí prací byla i oprava souvisejícího úseku tramvajové tratě mezi ulicí U Balabenky a křižovatkou Balabenka. „Tramvajová trať je jednou z nejmodernějších v Praze. K její rekonstrukci jsme přistupovali velice citlivě, protože vede hustě osídlenou oblastí. Její součástí je nejmodernější protihluková a protivibrační úprava, což velmi výrazně sníží hlukovou zátěž v celé oblasti. Nově opravené zastávky jsou přizpůsobeny potřebám cestujících se sníženou pohyblivostí a matkám s kočárky. Tyto výhody se ještě znásobí v okamžiku, kdy Praha bude mít dostatek nízkopodlažních tramvají. Za pozornost stojí také nově zatravněné plochy, které jsou jako první v Praze vybaveny automatickým zavlažovacím zařízením,“ říká Radovan Šteiner, radní Magistrátu hlavního města Prahy. Na zrekonstruovaném úseku jsou celkem tři zastávky – Balabenka, U Svobodárny a Poliklinika Vysočany. Všechny jsou rozšířené, vybavené přístřešky a bezpečnostním zábradlím. Samozřejmostí je i vodící pruh pro nevidomé a slabozraké. Nástupiště ve směru do centra jsou vybaveny automaty na jízdenky. Tomáš Jílek, pověřený vedením Dopravního podniku, k tomu dodal: Kvalita tramvajových tratí v intravilánu Prahy významným způsobem ovlivňuje život a prostředí ve kterém žijí obyvatelé hlavního města Prahy. Jsem rád, že se podařilo zásadně zrekonstruovat úsek Sokolovské, který prochází v blízkosti obytných objektů. Vedle neobvyklého estetického řešení této městské komunikace dojde i k dopravnímu zklidnění a výraznému omezení hluku, vibrací a prašnosti z provozu.“

Zcela novou podobu dostaly také silnice a chodníky. „Na vozovkách jsme kostky nahradili živicí a chodníky získaly novou zámkovou dlažbu. Zároveň vznikly zálivy pro parkování. Celkový provoz v tomto úseku Sokolovské se tak zklidní a jako tranzitní komunikace bude sloužit Českomoravská ulice,“ uvedl Luděk Dostál, ředitel TSK a dodává: Rekonstrukce tohoto úseku Sokolovské navázala na rozsáhlé opravy této dopravní tepny na území osmé části, které započaly po katastrofálních povodních v roce 2002.“

Kromě Dopravního podniku a TSK se na celkové rekonstrukci podílela řada dalších subjektů. „Je velice dobře, že se nám podařilo při rekonstrukci Sokolovské, podobně jako například při rekonstrukci Českomoravské, sjednotit všechny investory na jeden termín výluky. Kromě tramvajové tratě, silnice a chodníků se podařilo zrekonstruovat plynovodní řad, veřejné osvětlení, vodovodní řad a vyměnit kabely elektrického vedení,“  dodal radní Šteiner.

Hlavní data rekonstrukce:

 • Délka zrekonstruovaného úseku TT: 1235 m
 • Z toho délka zatravněného svršku: 367 m
 • Plocha zatravnění: 2434 m2
 • Plocha antivibračních rohoží: 9749 m2
 • Délka protihlukových bokovnic: 8760 m

Hlavní investoři:

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Ostatní:

 • PRE a.s. (pokládka cca 450 m kabelů 22 kV)
 • Pražská plynárenská, a.s.   (rekonstrukce plynovodní řadu a přípojek, 1300 m)         
 • PVS, a.s.   (rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek, 1100 m, sanace kanalizační stoky 1000m)
 • ELTODO Citelum  (rekonstrukce veř. Osvětlení , 1300 m)
 • JCD   (5 přístřešků na tramvajových a jeden přístřešek na autobusových zastávkách)

Pověřený investor:

 • IDS, a.s.

Zhotovitel:

 • Stavby silnic a železnic, a.s.

Projektant:

 • Metroprojekt, a.s.