Tisková prohlášení - seznam

Část Českobrodské ulice projde rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí ve středu 26. srpna 2015 rekonstrukci části ulice Českobrodská v úseku mezi Rožmberskou a Broumarskou ulicí. Jedná se o souvislou údržbu vozovky. Rekonstrukce bude ukončena do 1. října 2015.
 
Rekonstrukce, dlouhá zhruba 1 km v šíři komunikace, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následnou výměnou živičného povrchu.  V plánu je ošetření trhlin a propadů v konstrukci vozovky. Dále dojde k rektifikaci nebo výměně uličních vpustí a ostatních povrchových znaků inženýrských sítí. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V rámci souvislé údržby proběhne také oprava zastávek autobusu, které budou mít nový živičný povrch.
 
Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace po polovinách:
 
Od 26. 8. - 27. 8. 2015 bude provoz zachován obousměrně s omezením vždy jednoho jízdního pruhu (v místě křižovatky Rožmberská).
Od 28. 8. 2015 do ukončení bude řešen provoz jednosměrně směrem z centra. 
Směr do centra povede po vyznačených objízdných trasách.