Tisková prohlášení - seznam

V ulici Hornocholupická proběhne II. etapa rekonstrukce vozovky

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v úterý 17. května 2016 plánovanou druhou etapu souvislé údržby vozovky ulice Hornocholupická na Praze 12. Jedná se o kompletní opravu v celé šíři komunikace v úseku od ulice Odbočná po točku autobusu. Oprava potrvá do 13. června 2016 a navazuje tak na první etapu, které proběhla v loňském červenci (1.7. – 18.7.2016). 
 
Součástí rekonstrukce bude odstranění horní vrstvy krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků a bude provedena vyrovnávka obrub a povrchových znaků. Dále bude položen nový živičný povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace. Objízdné trasy budou značeny.
Pro rezidenty vjezd povolen mimo dobu pokládky asfaltových směsí.