Tisková prohlášení - seznam

Oprava uzavře spojnici z Běchovic do Říčan

V pondělí 21. října 2019 zahájíme souvislou údržbu komunikace Do Říčan v úseku Českobrodská – Na Korunce.

Souvislá údržba komunikace spočívá ve vyfrézování 100 mm stávajícího povrchu s následnou asfaltovou náhradou v tloušťce 140 mm. V rámci akce budou vyrovnány, doplněny obruby a vyznačeno vodorovné dopravní značení.


Práce budou rozděleny do etap:

V roce 2019 bude zrealizován úsek Českobrodská – po autobusovou zastávku Hasičská a dokončení tohoto úseku předpokládáme 22. 11. 2019. Další úsek bude zrealizován na jaře roku 2020. Termín bude upřesněn.

V rámci stavby bude úplná uzavírka komunikace Do Říčan v úseku Českobrodská – Litožnická.


Zhotovitel: M - SILNICE, a. s. 

Projektant: GREBNER, s. r. o.