Tisková prohlášení - seznam

Praha zažila nejnáročnější zimní sezónu za posledních patnáct let

Od listopadu do března se v metropoli po 96 dnů pohybovala teplota pod bodem mrazu, po 112 dnů nepřesáhla tři stupně celsia. Od konce listopadu do poloviny prosince napadlo například na Ruzyni 72 centimetrů sněhu, ve Kbelích 61, v Libuši 54 a na Karlově 51 centimetrů. Stroje najezdily desítky tisíc kilometrů a při ošetřování vozovek a chodníků bylo spotřebováno 25,7 tisíc tun posypové soli a solanky a 6,5 tisíce tun inertního materiálu. "Úsilí lidí bylo opravdu mimořádné. I díky tomu Praha po celou zimu nezažila kalamitní stav, kdy by nejezdila městská hromadná doprava či bylo ochromeno zásobování," uvedl první náměstek primátora Karel Březina. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zimní údržbu v metropoli zajišťuje, musela v průběhu letošní sezóny přistoupit k mimořádným opatřením. "V jednu chvíli napadlo tolik sněhu, že jsme jej museli svážet ze širšího centra na náplavku Na Františku. Zároveň jsme navíc jednorázově ošetřili stovky kilometrů vozovek, které jsou v plánu zimní služby označeny jako neudržované tak, abychom zajistili jejich sjízdnost," prohlásil ředitel TSK Luděk Dostál. Na mimořádnou "sněhovou nadílku" na přelomu listopadu a prosince reagoval první náměstek primátora Březina svoláním operativní porady: "1. prosince jsme řešili na dispečinku TSK likvidaci sněhu. Od následujícího dne se po celou dobu kalamity pravidelně scházela pracovní skupina za účasti vedení města, TSK, Dopravního podniku hlavního města Prahy, ROPIDu, odborů dopravy a krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy a zástupců složek Integrovaného záchranného systému k řešení aktuálních problémů." V lednu Prahu postihla i ledovka, které se lze velmi obtížně bránit. TSK proto zcela mimořádně a poprvé po dlouhých letech vyhlásila tzv. pohotovost na programech. To znamená, že posypové vozy byly připraveny přímo v ulicích a ve chvílích, kdy se ledovka začala tvořit již vozovky ošetřovaly. "Díky tomuto opatření se podařilo výrazně snížit problémy pro motoristy," zdůraznil Dostál. Všechna tato opatření se promítla i do nákladů na zimní údržbu. Celková suma dosáhla 665 miliónů korun "Jedná se sice o vysoké číslo. Ale musíme si uvědomit, že Praha se stará o tisíce kilometrů vozovek a stovky hektarů chodníků. A to vše ve velmi vysokém standardu," řekl Březina. V celkové částce jsou mimo jiné započítány náklady na nákup posypového materiálu, výkony dodavatelů, domácí a pracovní pohotovosti, pronájem velkokapacitních skladů, údržbu protinámrazových systémů, platby za pravidelné předpovědi počasí od Českého hydrometeorologického ústavu či úhrady za čištění, které probíhá za klimaticky příznivých podmínek. Hlavním dodavatelem a partnerem TSK pro letošní zimní sezónu byla společnost Pražské služby. Pro údržbu komunikací prvního pořadí měla k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 57 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku hl. m. Prahy byly dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem řešily dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace měla TSK s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky. Celkově bylo pro tento případ zajištěno 7 strojů. TSK je zodpovědná za 2 308 kilometrů z 3 815 kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na páteřních komunikacích označených jako I.a jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací. TSK se rovněž postará o 270 hektarů nemotoristických komunikací (chodníky, náměstí, pěší zóny apod.). Přičemž celková výměra nemotoristických komunikací na území metropole je 1 400 hektarů, z toho ve správě TSK je 800 hektarů. Pro údržbu nemotoristických komunikací měla TSK k dispozici 855 pracovníků a na sedmdesát strojů.