Tisková prohlášení - seznam

Dobrá zpráva pro řidiče - Štěrboholská radiála má novou větev

Motoristům již slouží nová více než kilometrová větev Štěrboholské radiály mezi tzv. lanovým mostem a mostem DP- Metro. „Dopravní význam této stavby je podstatně větší, než její délka. Výrazně totiž zlepší propustnost radiály i bezpečnost provozu v daném úseku. Řidiči už nebudou muset poslouchat každodenní hlášení o kolonách v úseku zúžení před Lanovým mostem, “ konstatoval první náměstek primátora hlavního města pro dopravu Karel Březina.   

Investorem stavby byla Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Stavět se začalo v červnu roku 2009. „Nová větev radiály ale představuje pouze první fázi stavby, ve druhé, která by měla začít v příštím roce, bude kompletně zrekonstruována současná komunikace v upravovaném úseku včetně mostů i protihlukových stěn. Po dobu rekonstrukce bude doprava v obou směrech převedena právě na dnes otevřený nový úsek,“ uvedl ředitel TSK Luděk Dostál.

Nový jízdní pás by měl být v budoucnosti součástí mimoúrovňové křižovatky na Městském okruhu, stavba Balabenka – Štěrboholská radiála. Úprava má začínat zhruba 140 metrů za lanovým mostem ve směru z centra. Její součástí bude osm mostních objektů, z toho pět nových. Celá komunikace bude osazena veřejným osvětlením. Ve svahu kolem Rabakovské ulice bude retenční nádrž.     

Investorem nové větve je TSK, generálním projektantem SUDOP Praha a HIP Jiří Řehoř, zhotovitelem Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

„Dnešním dnem je doprava v Praze opět o něco kvalitnější, ale naše práce rozhodně nekončí. Naopak, musíme si vyhrnout rukávy ještě výše a bojovat o co nejrychlejší dostavbu Pražského okruhu. Věřím, že si vláda uvědomí, jak důležité to je pro obyvatele Prahy i statisíce řidičů, kteří hlavním městem den co den projíždějí,“ říká odhodlaně Karel Březina.