Tisková prohlášení - seznam

Rašínovo nábřeží získává původní historickou podobu

Rekonstrukce Rašínova nábřeží patří k nejrozsáhlejším a nejzajímavějším stavbám svého druhu na území metropole. „S pracemi se začalo v roce 1998 a konec poslední etapy je naplánován na polovinu roku 2006,“ podotkl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. města Prahy, investora stavby.

Součástí celého projektu je oprava náplavkových zdí, plochy dolního nábřeží včetně předláždění komunikací, horní nábřežní zdi a podzemních prostor. Nechybí ani repase zábradlí na horním nábřeží a na sjízdných rampách, obnovení brodu pro koně, rekonstrukce limnigrafu a výstavba pacholat pro kotvení lodí. TSK neopomenula ani obnovu chodníků na horním nábřeží, kde se pokládá mozaiková dlažba a také se sázejí nové stromy. „Vzhledem k tomu, že Řašínovo nábřeží se nachází v Pražské památkové rezervaci, probíhají všechny práce pod bedlivým dohledem památkářů,“ zdůraznil Mrázek.  „S památkáři konzultujeme například úpravy zábradlí, barevnost a druh kamenů, barvu spárování a další povrchové úpravy,“ dodal. Po dohodě s památkáři bylo zachováno historické zakřivení některých částí stavby či snížení dolní zdi u Výtoně.

Rašínovo nábřeží bylo vystaveno v letech 1904 až 1907. V minulém desetiletí se na něm začala výrazně projevovat každodenní dopravní zátěž, která ohrožovala stabilitu celého nábřeží. „Zejména dolní nábřežní zeď byla v některých místech rozvalena a docházelo tak zaplavování dolního nábřeží. Celý systém staveb také postupně podléhal erozi. Proto jsme přistoupili k tak rozsáhlé a náročné rekonstrukci,“ vysvětlil Mrázek.

Práce probíhaly nebo ještě probíhají v úseku od sjízdné rampy u Mánesa až po výjezd před Vyšehradským tunelem. Celková délka je 1391 metrů. Rekonstrukce byla rozdělena do čtyř etap.

I. etapa - Trojanova–Plavecká - ukončena 1998

II. etapa - Na Hrobci–Vyšehradský tunel - ukončena 2/2004

III. etapa - Plavecká–Trojická - ukončena 5/2005

IV. etapa - Trojanova–Mánes - plánované dokončení 6/2006