Tisková prohlášení - seznam

Oprava povrchu komunikace na Jižní spojce si vyžádá dopravní omezení

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila 12. srpna 2015 opravu vozovky v pravém jízdním pruhu Jižní spojky, na sjezdové rampě na ulici 5. května ve směru na Brno a rampě z ulice Hlavní na ulici 5. května.

 

Jedná se o výměnu povrchu vozovky, z důvodu vyjetých kolejí, na komunikaci Jižní spojka ve směru na Prahu 4, v délce 770 m a opravu povrchu dvou přilehlých ramp. Bude provedeno frézování a následná obnova krytu vozovky. V místech potřeby budou lokálně provedeny sanace podkladních vrstev a dále dojde k obnovení vodorovného dopravního značení.

 

Akce jsou koordinovány s ostatními pracemi, které se provádějí v souběhu na Jižní spojce, 5. května a přilehlých komunikacích po dobu prázdninového provozu.

 

Dopravní opatření:

 

Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy v každém směru, ve směru do centra bude  jeden jízdní pruh převeden do protisměru.

Z  důvodu uzavření nájezdové rampy z Jižní spojky do ulice Hlavní ve dnech 13. – 20. srpna bude vedena objízdná trasa po nájezdové rampě z Jižní spojky na ulici 5. května a dále dle dopravního značení směr Spořilov.

Z důvodu uzavření sjízdné rampy z 5. května na Jižní spojku ve směru na Prahu 10 (cíl Mladá Boleslav, Hradec Králové, Spořilov) bude vedena objízdná trasa po ulici Ke garážím a sjízdné rampě na Jižní spojku.

 

Vzhledem k omezení průjezdu na nájezdové rampě z Jižní spojky na 5. května ve směru na Brno a na mostě při ulici Ke garážím nadále platí pro nákladní automobily nad 12 tun objízdná trasa mezi 07 – 19 hodinou ve směru na Brno po ulici Spořilovská a na Plzeň po Jižní spojce, Barrandovském mostě, Strakonické a Pražském okruhu.