Tisková prohlášení - seznam

O víkendu oprava mostu uzavře Makovského ulici

V rámci rekonstrukce mostu X039 v ulici Slánská dojde k víkendovému (9.–10. 3. 2019) omezení provozu na komunikaci pod mostem a na přilehlém parkovišti v ulici Makovského, v úseku mezi ulicemi Drahoňovského – Skuteckého.

Během kompletní rekonstrukce mostu bude opravena hydroizolace včetně vytvoření úžlabí a obnovení systému odvodnění mostu. Dále se kompletně vymění příslušenství mostu včetně ocelového zábradlí a zábradelního svodidla. Následně dojde k výměně ložisek a dilatací.

Nedílnou součástí rekonstrukce je i zesílení nosné konstrukce, což je následek zvýšeného zatížení mostní konstrukce. Poté se provedou nové závěrné zídky včetně přechodových desek, dále dojde k sanaci čel nosných konstrukcí.

Kompletní sanace vnějšího povrchu se provede také na koncích nosné konstrukce v délce 2,0 m. Po ní bude provedena výměna stožárů veřejného osvětlení.

Díky této plánované rekonstrukci bude v termínu od 9. 3. 2019 do 16. 3. 2019 na komunikaci Slánská v úseku Plzeňská – Bazovského uzavírka jednoho jízdního pásu, a to ve směru k ulici Karlovarská.

Doprava bude vedena obousměrně v protisměrném jízdním pásu ve směru k ulici Plzeňská.

Od 9. 3. do 10. 3. 2019 bude úplná uzavírka komunikace Makovského v úseku mezi ulicemi Drahoňovského – Skuteckého. S uzavírkou souvisí i uzavření parkoviště, které je pod mostem.

Tato úplná uzavírka se týká chodců, automobilů i MHD (BUS i TRAM). Tramvaje budou končit ve vozovně Motol, náhradní autobusová doprava bude zajištěna. Přiložené mapky značí jak objízdnou trasu v obou směrech, tak i trasu pro pěší. Trasa pro MHD vede:

BUS 180 – do zastávky Hlušičkova, dále Plzeňská – vpravo Makovského – vpravo Skuteckého – vlevo Bazovského (křížení s ul. Slánská) – vlevo Bazovského – vpravo Makovského a dále po své trase.

BUS 225 – do zastávky Bílý Beránek, dále Jeremiášova – vpravo Plzeňská – vlevo Makovského – vpravo Skuteckého – vlevo Bazovského (křížení s ul. Slánská) – vpravo Žufanova, dále po své trase.

Investor: Technická správa komunikací hlavního města Prahy a. s.

Zhotovitel: Eurovia CS a. s.