Tisková prohlášení - seznam

Novodvorská ulice je od pátku v plném provozu

2. června 2020 – Technická správa komunikací dokončuje opravy Novodvorské ulice. V pátek 5. června, v ranních hodinách, se tak vrací provoz včetně linek MHD na tuto komunikaci. Do 9. června budou probíhat ještě dílčí dokončovací práce, které ale již významně nezasáhnou do provozu v místě.

 

Oprava Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbudovská zahrnovala kompletní výměnu asfaltových vrstev, rekonstrukci zastávky autobusu Nové dvory z centra a obou zastávek Přírodní. Opraveno bylo odvodnění komunikace, došlo k vyrovnání vychýlených obrubníků a obnově vodorovného dopravního značení vč. vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty. Stávající okružní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská, které tvořily mobilní betonové bloky, nahradily nově vybudované střední ostrovy a dělicí i směrové ostrůvky z obrubníků. Přechody pro chodce jsou nově bezbariérové. Práce probíhaly ve čtyřech navazujících etapách necelé 4 měsíce.

 

Pro Technickou správu komunikací stavbu realizovala společnost EUROVIA CS.