Tisková prohlášení - seznam

Bubenská ulice se otevře o tři týdny dříve

V pátek 11. září 2015 ukončí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci části Bubenské ulice v úseku od ulice U Výstaviště k ulici Na Šachtě, která byla původně plánována do 4. října 2015. Důvodem je dobrá koordinace stavby mezi TSK a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS). Akce byla zařazena do projektů, které se zaměřují na odstranění staré hlukové zátěže v metropoli. U těchto akcí dochází ke změně krytu vozovky z dlažby na živičný povrch, což vede ke snížení hluku.  
 
V koordinaci s TSK proběhla zároveň rekonstrukce vodovodního řadu, kterou provedla Pražská vodárenská společnost (PVS) a pokládka kabelů k obnově světelného signalizačního zařízení v režii společnosti ELTODO. Při opravě došlo k výměně stávající dlažby za živici, chodníky mají nový povrch z kamenné mozaiky, chodníkové přejezdy jsou z kamenné dlažby a proběhla také úprava odvodnění komunikace.