Tisková prohlášení - seznam

Omezení nájezdů a sjezdů na křižovatce Balabenka

Od 13. března do 20. března 2018 bude částečně omezen provoz na nájezdových a sjízdných rampách Balabenka (Čuprova – Českomoravská). Důvodem je pokračování souvislé údržby vozovky, která byla zahájena v roce 2017.

Dopravní opatření: Částečné omezení. Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem je spol. Colas a.s.