Tisková prohlášení - seznam

Oprava vozovky v ulici Ve Žlíbku (Horní Počernice - Xaverov)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) se po zimní přestávce vrací k opravě další části vozovky v ulici Ve Žlíbku. Termín prací je plánován od 16. března do 30. dubna 2018.

 

Jedná se o souvislou údržbu komunikace v celkové délce 1,3 km a v úseku od křižovatky s ul. Božanovskou za autobusovou zastávku „Ve Žlíbku“, která spočívá v odfrézování vozovky s následnou asfaltovou náhradou. V rámci akce je počítáno s lokální sanací ložné vrstvy. Dojde k rektifikaci povrchových znaků, opravě obrub a obnově dopravního značení. V rámci akce bude v roce 2018 lokálně opravena i objízdná trasa v úseku ul. Božanovská.

 

Dopravní omezení: Částečné omezení provozu. Kyvadlový provoz řízen světelným signalizačním zařízením.

 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem je spol. PORR a.s.