Web Content Viewer (JSR 286)

Dopravněinženýrské podklady

Úsek dopravního inženýrství (ÚDI) nabízí zejména tyto služby:

 1. Zpracování dopravněinženýrských dokumentací
 2. Zpracování dopravněinženýrských podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb
 3. Dokumentování potřeb dopravy v jednotlivých časových etapách pro koordinovaný rozvoj městského dopravního systému
 4. Dopravní prognózy a posouzení za použití dopravních modelů (VISSIM, VISUM) a jejich následná prezentace
 5. Návrhy směrového dopravního značení
 6. Projektování organizace dopravy na komunikační síti
 7. Řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic, pěších zón a cyklistických stezek
 8. Regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky
 9. Projektování dopravních studií a dopravních řešení světelně řízených křižovatek pro izolované i koordinované dynamické řízení včetně preference městské hromadné dopravy a napojení na centrální řízení
 10. Hodnocení dopravních poměrů, staveb a opatření z hlediska bezpečnosti dopravy a podklady pro hodnocení dopadů na životní prostředí
 11. Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 12. Školení řidičů k prohlubování kvalifikace, potřebné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při řízení vozidla, podle zákoníku práce
 13. Prodej nástěnné mapy sítě hlavních komunikací a metra hl.m.Prahy (1:23 000)
 14. Další konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství

Nejčastěji poptávanými dopravněinženýrskými podklady jsou:

 • údaje o současných intenzitách automobilové dopravy – sledovaná komunikační síť obsahuje cca 700 úseků a intenzity jsou k dispozici na stránkách TSK, v tištěné podobě je možné informace získat v Oddělení dopravních analýz a DI koordinace (5210). Kontaktní osobou je Ing. Richard Burgr (telefon: 257 015 201, e-mail: richard.burgr@tsk-praha.cz.
 • údaje o organizaci dopravy a studie organizace dopravy – konzultace k této problematice - Ing. Marek Karban (mail:marek.karban@tskpraha.cz, tel.: 257 015 172)
 • kapacitní posouzení křižovatek - více informací poskytne Ing. Eva Kosteasová (mail: eva.kosteasova@tskpraha.cz, tel.: 257 015 180
 • prognózy intenzit dopravy a dopravní studie – zpracované na dopravním modelu komunikační sítě Prahy. Více informací poskytne Ing. Jiří Zeman (mail: jiri.zeman@tskpraha.cz, tel.: 257 015 196)

Pro další informace můžete kontaktovat Ing. Václava Bláhu na tel.: 257 015 168 nebo mailem na adresu: vaclav.blaha@tsk-praha.cz.