Web Content Viewer (JSR 286)

Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství je vědní obor a současně soubor konkrétních znalostí a dovedností, který umožňuje optimálně plánovat, organizovat a řídit silniční provoz s cílem dosažení jeho maximální plynulosti a bezpečnosti. K hlavním činnostem dopravního inženýrství patří zejména sběr a analýza dat o dopravě, prognózování rozvoje dopravy, návrhy organizace a řízení silničního provozu, návrhy dopravních řešení, zpracování opatření k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní výchova a osvěta, uplatňování nových technologií v dopravě.

Dopravněinženýrské činnosti pro hlavní město Prahu zajišťuje Úsek dopravního inženýrství (ÚDI) TSK (2131) a úsek telematiky (2238). Úsek dopravního inženýrství je věcně přímým nástupcem příspěvkové organizace Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy, který byl s účinností od 1.1.2008 sloučen s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě usnesení  Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/52 ze dne 25. 10. 2007. Úsek telematiky zajišťuje správu a výstavbu zařízení a systémů dopravní telematiky na území hl. m. Prahy, především světelné signalizace, a zajišťuje provoz Dopravního informačního centra Praha.

 

Kam dále