Web Content Viewer (JSR 286)

Publikace - výkon státní správy

Probíhá aktualizace mapového podkladu se schématem komunikaci – v členění příslušnosti výkonu státní správy mezi ODA MHMP a MD ČR.

Zákonem č. 268/2015 Sb., byl Pražský okruh překlasifikován z kategorie „rychlostní komunikace“ do kategorie „dálnice“ a výkon státní správy na této komunikaci označené dálnice D0 spadá od 1. 1. 2016 pod Ministerstvo dopravy.

Stanovení místní a přechodné úpravy a užití zařízení pro provozní informaci na dálnici D 0 proto od tohoto data spadá ve smyslu § 77 výše uvedeného zákona pod Ministerstvo dopravy, které toto stanoví po projednání s dotčeným orgánem, což je v konkrétním případě Ministerstvo vnitra.