Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Intenzity dopravy

Technická správa komunikací soustavně sleduje dopravní situaci na území hl.m. Prahy, výstupem je mimo jiné každoročně aktualizovaná databáze sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 700 úseků komunikační sítě hl.m. Prahy.

 

Rozsah sledovaných komunikací

Intenzity automobilové dopravy

Intenzity dopravy na sledované síti pro dopravní sčítání TSK-ÚDI 2016 (XLSX)