Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Publikace

PRAHA – síť hlavních komunikací (2015)

Nástěnná mapa v měřítku 1: 23 000, rozměr 1520mm x 1150mm

 

V této přehledné velkoformátové mapě je zakreslen nadřazený komunikační systém pro výhledová období. Barevně jsou odlišeny části, které jsou v provozu, ve výstavbě a dva časové horizonty plánování – etapa a výhled.

V případě Vašeho zájmu o tuto mapu kontaktujte Ing. Blanku Krouskou (mail: blanka.krouska@tskpraha.cz, tel.: 257 015 169).

Praha - mapa pro motoristy (2012)

Skládaná mapa v měřítku 1: 35 000, rozměr 970mm x 660mm

 

Mimo plánu města s vyznačenými hlavními komunikacemi mapa obsahuje podrobný plán centra v měřítku 1 : 10 000 a plán okolí města v měřítku 1 : 150 000 s vyznačenými hlavními průjezdnými tahy přes město. Dále obsahuje vyznačené zóny placeného stání na území města a schéma provozovaných linek metra. Mapa je pravidelně aktualizována a vydávána.

V případě Vašeho zájmu o tuto mapu kontaktujte Ing. Blanku Krouskou (mail: blanka.krouska@tskpraha.cz, tel.: 257 015 169).

Ročenka dopravy – Praha 2016

Každoročně vydávaná vázaná publikace, 96 stran.

Shrnuje vývoj v dopravě na území Prahy za uplynulý rok, poskytuje přehled základních dopravních informací i časový vývoj jednotlivých dopravních ukazatelů. Ročenka dopravy je k dispozici na našich stránkách, v tištěné podobě zajišťuje distribuci Ing. Blanka Krouská (mail: blanka.krouska@tskpraha.cz, tel.: 257 015 169).

Přehledová mapa

Výkon státní správy na pozemních  komunikacích  hl.m. Prahy - přehledová mapa

 

Na mapě je zobrazena komunikační síť spadající do výkonu státní správy odborem dopravy MHMP -aktuální stav k 15.3.2012.  

V případě Vašeho zájmu o tuto mapu kontaktujte Ing. Blanku Krouskou (mail: blanka.krouska@tskpraha.cz, tel.: 257 015 169).

 

YouTube Video

TSK Praha na YouTube