Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Interaktivní Problémové mapy ukazují, co Pražany v dopravě trápí nejvíce

Na pražském magistrátu odborníci představili Problémové mapy, na nichž si každý může jednoduše najít, co obyvatele v oblasti dopravy nejvíce sužuje. Kromě nich dnes pracovní skupina zveřejnila i dokument Analýza, který mapuje pražskou a středočeskou mobilitu ze všech možných úhlů pohledu. „V rámci Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí byly zpracovány Problémové mapy, jejichž účelem je v prostorových souvislostech upozornit na místa, která jsou přetížená, nebo klíčové prvky dopravního systému, jejichž nárazová nebo opakující se destabilizace negativně dopadá na život a dostupnost velmi rozsáhlých území města,“ uvedl náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. Přetížená doprava na hranicích Prahy a Středočeského kraje, největší automobilové zácpy v metropoli či chybějící železniční zastávka, to je stručný výčet témat, která dnes na Magistrátu hlavního města Prahy během tiskové konference komentoval náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. ...

Z Jižní spojky bude nová sjízdná rampa na Chodovskou ulici

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila tento týden přípravné práce k výstavbě nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou ulici. Dokončení je plánováno do října 2017. Jedná se o stavbu přímé sjízdné rampy o celkové délce stavebních úprav 450 m a maximální šířce 6,5 m.      „Jde o poslední etapu akce, realizované v letech 2010 až 2017, s celkovými náklady ve výši 82 mil. Kč. Na realizaci poslední části bylo v roce 2016 přiděleno 50 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „Jsem velmi rád, že i přes složité projednávání a přípravy vznikne logické napojení Jižní spojky s Chodovskou ulicí.“       Akce zahrnuje úpravu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská – Spořilovská a rampy z MO ve směru Štěrboholy - Barrandovský most. Součástí akce je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jeji ...

Praha představí návrh rekonstrukce Šárecké ulice v Praze 6

Na jaře roku 2016 zadal Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukci Šárecké ulice v Praze 6. Studie bude 16. února představena veřejnosti na setkání, na němž se budou moci občané v rámci participačního procesu k návrhu vyjádřit. „Jednáme s projektanty a blížíme se k finálnímu návrhu. Zabýváme se zejména komplexním řešením například křižovatky U Matěje a Na Fišerce, parkování, výsadby stromů v alejích a v neposlední řadě také bezpečnosti a prostupnosti území pro pěší. Pochopitelně chceme znát a zapracujeme také připomínky Prahy 6 a místních obyvatel,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek   Cílem návrhu je celková rehabilitace a revitalizace Šárecké ulice jako součásti tradičního městského prostoru, ve kterém jsou vhodně vyvážené všechny funkce, bezproblémové propojení s přilehlou zelení a který má potenciál pro dlouhodobý rozvoj. Záměrem je navrhnou ...

Na Elsnicově náměstí je nově bezpečnější přejezd pro cyklisty

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) závěrem roku 2016 instalovala na cyklistickém přejezdu z Elsnicova náměstí na ulici U Českých loděnic výstražná světla. Řidiči jsou tak na přejezd upozorněni bílými světly a pro cyklisty a další uživatele bezmotorové komunikace je zvýrazněn žlutým světlem na začátku přejezdu, které začne blikat, pokud přes něj projíždí automobil.  „Požádali jsme TSK o zvýšení bezpečnosti na tomto přejezdu, protože přes něj projíždí vysoký počet automobilů a zároveň je součástí populární cyklotrasy A26, která vede z Libně, až do Horních Počernic,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek a dodává; „výhodou instalovaných výstražných světel ve vozovce je, že řidiči ve směru od Voctářovy ulice vidí přejezd z velké dálky nejen přes den, ale zejména v nočních hodinách. Zároveň jsou cyklisté pomocí žlutých světel upozorněni na blížící se vozidlo.“   Zařízení se skládá ze dvou samostatných celků. Prvním z nich je sčítač cyklistů. Tento sčítač na základě vyhod ...

Dolní Počernice bude chránit nová protihluková stěna

Tento týden zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci stávající a výstavbu nové protihlukové stěny (PHS) podél Štěrboholské spojky, a to v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace). Jedná se o 5 částí o celkové délce 3344 m a výšce stěny 3,5 - 4 m. Doba výstavby je stanovena na celkem 320 dní. „V tomto úseku je stará stěna, která již nevyhovuje jak výškou, tak materiálem, který nemá potřebné protihlukové vlastnosti. Panely, zejména jejich pohltivá výplň, jsou z velké části zničeny. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z provozu, a proto zde musí dojít ke kompletní přestavbě staré stěny a dostavbě chybějících částí,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek a dodal;  „projekt počítá i s plánovaným rozšířením a zkapacitněním Štěrboholské spojky, které by bez těchto opatření nemohlo být realizováno. O estetické stránce stávající stěny ani nemluvím.“ P ...

Praha je připravena na novoroční úklid

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) připravila, spolu s dodavatelem, plán novoročního úklidu centra města po silvestrovských oslavách, který zajistí sto lidí a více než třicet strojů a další techniky. K dispozici bude také dvanáct velkoobjemových kontejnerů na nejfrekventovanějších místech metropole. Na pravém břehu Vltavy bude uklizena plocha o výměře 134 tis. m2 a na levém břehu pak 41 tis. m2. Pokud to bude technicky možné, začne úklid ve tři hodiny na Václavském, Hradčanském náměstí a na dalších klíčových místech, kde bývají oslavy největší. Ostatní činnosti ve zbylých lokalitách odstartují nejpozději v pět hodin ráno. V případě, že nezačne sněžit, skončí hrubý úklid nejpozději v deset hodin dopoledne a všechny komunikace budou dočištěny maximálně do 17 hodin. V případě, že Prahu zasype sníh, může se úklid protáhnout až o 48 hodin. Při této variantě počítáme i s průběžným odvážením sněhu na náplavku Na Františku, kde se budou odstraňovat nečistoty. TSK se za ...

Na třetím pilíři Libeňského mostu provede TSK zkoušky betonu a podloží

Po povodni v roce 2002 byl na Libeňském mostě v průběhu roku 2003 proveden podrobný potápěčský průzkum stavu pilířů pod vodou. Kamenné řádkové zdivo pilíře bylo shledáno relativně v pořádku, ale na několika místech byla zjištěna do hloubky 5 až 20 cm, výjimečně 30 cm, degradace výplně spár. Následný potápěčský průzkum provedený v únoru 2016 zjistil, že výsledky ohledání povrchu pilíře pod hladinou vody jsou prakticky shodné s výsledky minulých průzkumů, ale jedná se jen o vizuální stránku, přesné údaje je možné získat jen podrobným průzkumem.   „Tyto zkoušky jsou součástí další diagnostiky mostu, kterou jsem nechal zpracovat. Na základě výsledků Kloknerova ústavu ČVUT, který podrobnou zprávu zveřejní počátkem příštího roku, bude jasnější, jak dále postupovat v přípravě rekonstrukce mostu přes Vltavu. Ukáže nám únosnost a životnost základu pilířů, které budou součástí jakékoliv varianty mostu nad vodou,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) ...

Korunovační ulice se v sobotu otevře pro veškerou dopravu

Od 5. července probíhá v Korunovační ulici kompletní rekonstrukce mostu a přilehlých komunikací. Jedná se o velmi koordinačně náročnou stavbu, neboť v dané lokalitě působí řada správců poduličních sítí. Mimo Technické správy komunikací hl. m. Prahy se jedná například o Pražskou plynárenskou, Pražskou Vodohospodářskou Společnost, anebo Pražskou teplárenskou. Doprava se na komunikaci vrátí již tuto sobotu, kompletní práce by pak zhotovitelé měli ukončit nejdéle do 20. prosince.    „Plním slib, který jsem dal Pražanům. Korunovační ulici otevřeme v předstihu, a to v režimu předčasného užívání, nejdéle do sobotního rána 10. prosince. Přesnou hodinu otevření ale budeme schopni sdělit až v pátek, kdy bude obnoveno vodorovné dopravní značení a dodavatel začne demontovat dočasné značení,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek a dodal: „Otevřením Korunovační ulice ulevíme zejména dopravní situaci v Praze 6, tím zde ale práce nekončí. Některá dopravní opatření, která se uplatnila ...

Informace o dopravním opatření na nábřeží Edvarda Beneše

Od 30. listopadu do 6. prosince 2016 bude omezen provoz na nábřeží Edvarda Beneše v úseku Klárov - U plovárny. Důvodem je souvislá údržba komunikace.   Práce budou probíhat ve dvou etapách:   1) 30. 11 – 2. 12. – úsek Klárov – U plovárny   Uzavřen bude jízdní pruh ve směru od Klárova, automobilový provoz bude veden po tramvajovém tělese se šířkovým omezením 2 metry.   Objížďka pro nákladní automobily směr Holešovice povede po trase:  Klárov – Mánesův most – nám. Jana Palacha – 17. listopadu – Čechův most – nábř. Edvarda Beneše.    2) 3. 12. – 6. 12. – úsek U plovárny - Klárov   Uzavřen bude jízdní pruhu ve směru na Klárov, automobilový provoz bude veden po tramvajovém tělese se šířkovým omezením 2 metry.   Objížďka pro nákladní automobily směr Klárov povede po trase: nábř. Edvarda Beneše – Čechův most – Dvořákovo nábř. – Na rejdišti – nám. Jana Palacha – Mánesův most – Klárov.   Uzavřeno bude odbočení do ulice U Bruských kasáren (tato komunikace bude ...

Omezení na Štěrboholské spojce skončí o jedenáct dní dříve

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ukončí 9. etapu opravy na Štěrboholské spojce o jedenáct dní dříve. Auta zde bez omezení projedou již 29. listopadu oproti plánu, kdy rekonstrukce měla skončit 10. prosince 2016.   Jednalo se o celkovou výměnu všech konstrukčních vrstev levého (rychlého) a pravého (pomalého) jízdního pruhu komunikace Štěrboholská spojka ve směru do centra, v úseku vymezeném sloupy veřejného osvětlení, a sice VO 16021 – VO 16011, celkem cca 550 m.    Dále došlo k výměně betonových obrub u středního dělícího pasu za nové kamenné, stávající svodidla byla demontována a poškozené části vyměněny. Součástí stavby byla obnova vhodného odvodnění vozovky a dostatečná sanace komunikace. Na opraveném povrchu došlo k obnově vodorovného dopravního značení.     ...