Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Ulice Nad Zámečnicí projde kompletní rekonstrukcí

V úterý 18. dubna 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) další část rekonstrukce ulice Nad Zámečnicí v Městské části Praha 5. Stavba se bude realizovat v několika po sobě jdoucích etapách, které jsou plánovány nejdéle do 31. srpna 2017. 
 
Oprava ulice Nad Zámečnicí v úseku Ke Klimentce – U Klikovky byla zahájena již v září 2016 a přerušena na zimní období. 
 
Při rekonstrukci bude opravena kompletní konstrukce chodníků a vozovky a položen nový asfaltový povrch. Vjezdy budou z drobné dlažby. V trase jsou dále navrženy 2 stavební zpomalovací prahy a zvýšení křižovatky s ul. Nad Buďánkami II. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, úprava odvodnění, sadové úpravy a úprava svislého i vodorovného dopravního značení.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka po etapách.
Oprava proběhne za úplné uzávěry ve čtyřech etapách s ohledem na zachování průjezdu do ulice Nad Buďánkami II s částečnou možností parkování.