Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Ulice Na Okraji projde kompletní rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí v pondělí 10. dubna 2017 celkovou rekonstrukci ulice Na Okraji v Městské části Praha 6. Stavba se bude realizovat ve čtyřech po sobě jdoucích etapách, které jsou plánovány nejdéle do 10. října 2017.

Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků a vozovky ulice Na Okraji a Štolbova v délce 1,5 km, v rámci chodníkového programu Prahy 6. 

Je navržena kompletní rekonstrukce vozovky v plném rozsahu konstrukčních vrstev, včetně sanace podloží. Vozovka bude z asfaltového betonu. Dále bude v řešeném území sjednocena podoba silničních obrub a rekonstruován chodník v plném rozsahu konstrukčních vrstev. 

Vjezdy a chodníky budou z betonové dlažby, pojížděný chodník bude z žulové kostky. 

V celém řešeném území je navržena rekonstrukce odvodnění, přeznačení vodorovného dopravního značení a doplnění svislého dopravního značení.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace po etapách. Viz mapa.
Termín: 10. 4. 2017 – 10. 10. 2017
 

1. etapa: 10.4.2017 - 18.6.2017 (70 dní)
2. etapa: 19.6.2017 - 19.7.2017 (30 dní)
3. etapa: 20.7.2017 - 25.8.2017 (35 dní)
4. etapa: 26.8.2017 - 10.10.2017 (45 dní) 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb