Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Rekonstrukce ulice U Sluncové

V pondělí 3. dubna 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravu části ulice U Sluncové na Praze 8. V rámci celé stavby bude v roce 2017 provedena rekonstrukce v celé délce t.j. od křižovatky s ulicí Pod Plynojemem až ke stavebním úpravám u objektu Paladio Construzioni a od ul. Nekvasilova po ul. Za Invalidovnou. Stavba bude probíhat až do konce roku 2017.  
 
První etapa (v úseku od ulice Za Invalidovnou po ulici Nekvasilova) potrvá do 30. července 2017.
Při stavbě dojde k celkové rekonstrukci komunikace, spočívající v kompletní výměně povrchu vozovky (živice) a k výstavbě a opravě stávajících chodníků, které budou z betonové dlažby. Dále bude obnoveno a doplněno svislé a vodorovné značení. Rekonstrukce také zahrnuje odvodnění komunikace, opravu stávajících nebo zřízení nových kanalizačních stok, přípojek a uličních vpustí. 
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace po etapách.