Web Content Viewer (JSR 286)

Dopravněinženýrské služby

Úsek dopravního inženýrství a úsek telematiky nabízí zejména tyto služby:

 1. Zpracování dopravněinženýrských dokumentací
 2. Zpracování dopravněinženýrských podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb
 3. Dokumentování potřeb dopravy v jednotlivých časových etapách pro koordinovaný rozvoj městského dopravního systému
 4. Dopravní prognózy a posouzení za použití dopravních modelů (VISSIM, VISUM) a jejich následná prezentace
 5. Návrhy směrového dopravního značení
 6. Projektování organizace dopravy na komunikační síti
 7. Řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic, pěších zón a cyklistických stezek
 8. Regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky
 9. Projektování dopravních studií a dopravních řešení světelně řízených křižovatek pro izolované i koordinované dynamické řízení včetně preference městské hromadné dopravy a napojení na centrální řízení
 10. Hodnocení dopravních poměrů, staveb a opatření z hlediska bezpečnosti dopravy a podklady pro hodnocení dopadů na životní prostředí
 11. Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 12. Další konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství

Nejčastěji poptávanými dopravněinženýrskými podklady jsou:

 • údaje o současných intenzitách automobilové dopravy - sledovaná komunikační síť obsahuje cca 700 úseků a intenzity jsou k dispozici na stránkách TSK, v tištěné podobě je možné informace získat v oddělení dopravních analýz a DI koordinace (5210). Kontaktní osobou je Ing. Richard Burgr (mail: richard.burgr@tskpraha.cz, tel.: 725 978 378).
 • údaje o organizaci dopravy a studie organizace dopravy – konzultace k této problematice - Ing. Marek Karban (mail:marek.karban@tsk-praha.cz, tel.: 602 159 623)
 • kapacitní posouzení křižovatek - více informací poskytne Ing. Eva Kosteasová (mail: eva.kosteasova@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 180)
 • prognózy intenzit dopravy a dopravní studie – zpracované na dopravním modelu komunikační sítě Prahy. Více informací poskytne Ing. Jiří Zeman (mail: jiri.zeman@tsk-praha.cz, tel.: 602 219 041)

Pro další informace můžete kontaktovat ředitele úseku dopravního inženýrství Michala Peterku na tel.: 602 159 733 nebo mailem na adresu: michal.peterka@tsk-praha.cz.