Web Content Viewer (JSR 286)

Silniční laboratoř

O naší laboratoři

Silniční laboratoř vznikla jako součást investorské organizace působící v oblasti silničního stavitelství od roku 1967. Silniční laboratoř provádí zkoušení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu, zkoušky asfaltových pojiv, základní zkoušky zemin a kameniva. Dále provádí zkoušky na hotové úpravě (jádrové vývrty, tl.vrstev, hutnění jednotlivých vrstev destruktivně i nedestruktivně radiosondou Troxler, měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovek latí, měření podélné nerovnosti povrchu vozovky planografem, zkoušky spojení vrstev. V oblasti zemin zejména hutnění zásypů a výkopů pro inženýrské sítě, rázové zatěžovací zkoušky a statické zatěžovací zkoušky. V roce 2001 získala od Českého institutu pro akreditaci Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 45001. V roce 2002 získala Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO / IEC 17025 a v roce 2006 Osvědčení o akreditaci dle nově vydané  ČSN EN ISO / IEC 17025 : 2005. V roce 2019 silniční laboratoř prošla akreditací na novou ČSN EN ISO / IEC 17025 : 2018 a získala "Osvědčení o akreditaci" na další pětileté období do roku 2024.

Služby

Silniční laboratoř nabízí provádění:

 • Ověření kvality stávajících konstrukcí vozovek ( předprojektové průzkumy)
 • Kontrolních a přejímacích zkoušek asfaltové konstrukce vozovek dle platných ČSN, TP a TKP
 • Kontrolních zkoušek hutnění zásypů a rýh inženýrských sítí
 • Pasportizace jako dokumentace stavu komunikací
 • Závěrečné celkové hodnocení kvality dokončených staveb, v případě zjištění vad navrhuje opatření k nápravě či postih zhotovitele
 • Poradenství

Akreditace

Akreditace.pdf

Reference

Každoročně se silniční laboratoř účastní programu "Zkoušení způsobilosti" pořádaného externími posuzovateli.  

2015_ASPK,_s.r.o._BRNO_OSVEDCENI.pdf

Úspěšně absolvované zkoušky:

 1. ZZ 1/2015 (zkoušky asfaltů)
 2. ZZ 2/2015 (zkoušky asfaltových směsí)
 3. ZZ 3/2015 (zkoušky kameniva)
 4. ZZ 4/2015 (zkoušky hutnění)

​2016 - Účast v programu "ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI"  pořádající společností ASPK, s.r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno​

2016_ASPK,_s.r.o._BRNO_OSVEDCENI.pdf

​​Úspěšně absolvované zkoušky:

 1. ​​​ZZ 1/2016 (zkoušky asfaltů)
 2. ​ZZ 2/2016 (zkoušky asfaltových směsí)
 3. ZZ 3/2016 (zkoušky kameniva)
 4. ZZ 4/2016 (zkoušky hutnění)

Kontakty

Adresa: Poděbradská 218/185, 190 00 Praha 9 
Vedoucí laboratoře: ​Ing. Josef Pěnkava
Tel:      +420 257 015 624
Mobil: +420 602 216 108
email: josef.penkava@tsk-praha.cz

Kniha stížností je na vyžádání k dispozici u vedoucího laboratoře.