GDPR

GDPR Formulář pro žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Typ žádosti

Osobní údaje žadatele

{{errors.firstName}}
{{errors.lastName}}
{{errors.birthdate}}
{{errors.phone}}
{{errors.email}}
{{errors.permanentAddress}}
{{errors.mailingAddress}}
V souladu s čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám o výmaz osobních údajů zpracovávaných společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a to z důvodu že:
{{errors.reasons}}
V souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám tímto o opravu osobních údajů zpracovávaných společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s..
{{errors.specification}}
V souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám tímto o předání osobních údajů zpracovávaných společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
V souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tímto žádám o:
{{errors.reasons}}
V souladu s čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám tímto o ukončení zpracování osobních údajů společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s..
{{errors.reasons}}
V souladu s čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám o výmaz osobních údajů zpracovávaných společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a to z důvodu že:
{{errors.reasons}}

1Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání osobních údajů zpracovávaných společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, než k výše uvedenému.

Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí o omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.

Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí o opravu ve smyslu čl. 12 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.

Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí o přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 12 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.

Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí o přístup ve smyslu čl. 12 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.

Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí ke vznesení námitek ve smyslu čl. 12 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.

Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí o výmaz ve smyslu čl. 12 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.