Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Organizační struktura

1000 – Sekce předsedy představenstva – generálního ředitele Společnosti

 • 1010 – Oddělení kontroly a interního auditu
 • 1100 – Úsek předsedy představenstva – generálního ředitele Společnosti
 • 1200 – Úsek telematiky

2000 – Sekce člena představenstva – náměstka generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací

 • 2010 – Oddělení rozpočtu správy
 • 2100 – Úsek oblastních správ
 • 2200 – Úsek správní

3000 - Sekce místopředsedy představenstva – náměstka generálního ředitele pro ekonomiku a vnitřní/vnější věci

 • 3010 - Oddělení právní
 • 3100 – Úsek ekonomický
 • 3200 – Úsek vnitřních/vnějších věcí
 • 3210 – Oddělení obchodní

4000 - Sekce místopředsedy představenstva – náměstka generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

 • 4010 – Oddělení zakázkové
 • 4020 - Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP
 • 4100 – Úsek speciálních staveb
 • 4200 – Úsek investiční

5000 - Sekce člena představenstva – náměstka generálního ředitele pro koordinaci a DI koncepci

 • 5100 - Úsek koordinace a plánu
 • 5110 – Oddělení svodné komise
 • 5200 – Úsek dopravního inženýrství