Zakázka

P20V00000061
47813/20/1215/chal
Most, X 525 Bystrá (Libošovická), P 20 – podepření mostní konstrukce
dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
27 000 000,00 Kč
Provádění stavebních prací
Z2021-009014
Stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení
Podlimitní
ne
Nejnižší nabídková cena
Hl. m. Praha (NUTS CZ010)
45221100-3
veřejná zakázka zadána
Předmětem plnění je podepření stávajícího mostu X 525 Bystrá v Praze 20, který vede nad dálnici D10, a to podle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. Podepření nemění šířkové uspořádání na ani pod mostem. Z důvodu zhoršeného stavu mostu bude omezena doprava na mostě podle samostatného projektu DIO a pod mostem podle objektu SO 190 – Dopravní opatření. Součástí předmětu plnění je: - v případě nutnosti zajištění stavebního povolení - zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím stavby) - projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou - projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů - zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložená do systému BMS) - zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby - zaměření skutečného provedení stavby - dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě - dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů ( KZP) a všech dokladů stavby - dodání Referenčního listu - zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz - týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz, - zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, - zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru.
19.11.2020
16.12.2020 10:00
19.11.2020 16:16:37
16.12.2020 23:00:45
15.03.2021 15:03:01
VytvořenoNázevJméno souboru (velikost)
27. 11. 2020 11:11:28 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)PD.zip (19 491,1 kB)
27. 11. 2020 11:09:52 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)Bystrá - Vysvětlení ZD.pdf (314,57 kB)
19. 11. 2020 16:16:22 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Referenční listReferenční list stavby - VZOR.doc (37 kB)
19. 11. 2020 16:16:03 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Vzor tabule na omezení provozuJednotná vizuální podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019--p.pdf (492,46 kB)
19. 11. 2020 16:15:38 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Manuál inf. panelů stavbyPraha info panely staveb manual n2 stnd PP.pdf (1 210,74 kB)
19. 11. 2020 16:14:32 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 11.docx (23,34 kB)
19. 11. 2020 16:14:18 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 10.docx (20,96 kB)
19. 11. 2020 16:14:00 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 9.docx (15,94 kB)
19. 11. 2020 16:13:47 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 8.docx (20,35 kB)
19. 11. 2020 16:13:37 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 7.docx (18,33 kB)
19. 11. 2020 16:13:12 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 6 opr..docx (20,69 kB)
19. 11. 2020 16:12:51 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 5.docx (20,71 kB)
19. 11. 2020 16:12:40 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 4.docx (20,26 kB)
19. 11. 2020 16:12:28 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 3.docx (20,28 kB)
19. 11. 2020 16:12:16 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 2.docx (25,32 kB)
19. 11. 2020 16:09:52 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Návrh SoD - X525 Bystrá 2020-11-10 final.docx (75,05 kB)
19. 11. 2020 16:09:03 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 1- VOP-p.pdf (458,79 kB)
19. 11. 2020 16:08:40 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Návrh SoD Most X 525 Bystrá-p .pdf (890,66 kB)
19. 11. 2020 16:08:22 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Podklady.zip (4 826,09 kB)
19. 11. 2020 16:08:01 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)E1.1_soupis.xlsx (17,33 kB)
19. 11. 2020 16:07:09 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)ZD Most X 525 Bystrá -p.pdf (1 551,49 kB)
Název uchazečeSdruženíIČ uchazečeAdresa uchazečeNabídková cena bez DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.ne25317628Mlýnská 68, 602 00 Brno, CZ27 874 345,61 Kč
Stavební firma HOBST a.s.ne48033251Splavná 1250, 198 00 Praha 9, Kontaktní adresa: Mstětická 533, 250 91 Zeleneč, CZ26 187 807,55 Kč
BM Construction, spol. s r.o.ne284 98 771U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, CZ27 269 999,95 Kč
Název uchazečeInformace o vyloučení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, či důvod odstoupení uchazeče
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Stavební firma HOBST a.s.
BM Construction, spol. s r.o.

Pokud u uchazeče ve druhém sloupci není vyplněna žádná hodnota, tak uchazeč neodstoupil a nebyl ani vyloučen kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně.

Stavební firma HOBST a.s.
Splavná 1250, 198 00 Praha 9, Kontaktní adresa: Mstětická 533, 250 91 Zeleneč
48033251
3/21/4056/008
Číslo smlouvy / dodatkuCena bez DPHDatum podpisuDatum zveřejnění
3/21/4056/00826 187 807,5509. 03. 202110. 03. 2021 08:26:15
Cena bez DPH skutečně uhrazená:Informace o skutečném finančním plnění v jednotlivých letech jsou k dispozici po zobrazení smlouvy
© Copyright 2021, Technická správa komunikací hl.m. Prahy | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti