Zakázka

P20V00000032
21189/20/1160/chal
Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018
dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
65 800 000,00 Kč
Provádění stavebních prací
Z2020-022613
Stavební práce
Otevřené řízení
Podlimitní
ne
Ekonomická výhodnost nabídky
Hl. m. Praha (NUTS CZ010)
45233160-8
45233100-0
veřejná zakázka zadána
Předmětem plnění je zkapacitnění křižovatky Karlická x Pod Klapicí a rekonstrukce k ní přilehlých komunikací, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této Zadávací dokumentace. Komunikace budou s asfaltovým povrchem. Další částí stavby je zatrubnění Radotínského potoka, jehož součástí bude úprava říčního koryta. Součástí stavby je i odstranění původního mostu. Stavba obsahuje i přeložky sítí (VN, NN, veřejného osvětlení a mobilních operátorů - CETIN, UPC a T-Mobile).
01.07.2020
02.07.2020
05.08.2020 10:00
02.07.2020 09:49:07
05.08.2020 23:00:33
25.09.2020 13:02:46
VytvořenoNázevJméno souboru (velikost)
27. 07. 2020 11:29:03 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)200227 - Karlická x Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 [zadání] oprava.xlsx (491,15 kB)
24. 07. 2020 15:12:41 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)Karlická Vysvětlení ZD _.pdf (540,33 kB)
02. 07. 2020 09:47:53 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Vzor tabule na omezení provozuJednotná vizuální podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019-p.pdf (79,05 kB)
02. 07. 2020 09:47:23 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Inf. panel stavbyPraha info panely staveb manual n2 stnd --P.pdf (797,32 kB)
02. 07. 2020 09:46:57 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDTabulka aktivace HIM--P.pdf (104,42 kB)
02. 07. 2020 09:46:30 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDHospodaření s vybouraným materiálem --P.pdf (103,49 kB)
02. 07. 2020 09:45:51 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)návrh SoD Karlická final.docx (80,3 kB)
02. 07. 2020 09:44:35 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)DZS - KARLICKÁ X POD KLAPICÍ, PRAHA 16,Č. AKCE 1000018.zip (103 096,37 kB)
02. 07. 2020 09:43:03 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)200227 - Karlická x Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 [zadání] (1).xlsx (495,12 kB)
02. 07. 2020 09:40:35 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Karlická - návrh SoD-p.pdf (1 422,67 kB)
02. 07. 2020 09:40:01 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Karlická x Pod Klapicí ZD-p.pdf (1 983,64 kB)
Název uchazečeSdruženíIČ uchazečeAdresa uchazečeNabídková cena bez DPH
STRABAG a.s.ne60838744Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, CZ73 197 390,82 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o.ne48035599 Pražská 495, 370 04 České Budějovice, CZ77 003 903,32 Kč
Porr a.s.ne43005560Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, CZ79 307 800,00 Kč
SILNICE GROUP a.s.ne622 42 105Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, CZ69 835 647,92 Kč
Název uchazečeInformace o vyloučení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, či důvod odstoupení uchazeče
STRABAG a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Porr a.s.
SILNICE GROUP a.s.

Pokud u uchazeče ve druhém sloupci není vyplněna žádná hodnota, tak uchazeč neodstoupil a nebyl ani vyloučen kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně.

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
622 42 105
3/20/5900/053
Číslo smlouvy / dodatkuCena bez DPHDatum podpisuDatum zveřejnění
3/20/5900/05369 835 647,9223. 09. 202025. 09. 2020 13:50:44
Cena bez DPH skutečně uhrazená:56 561 567,01Informace o skutečném finančním plnění v jednotlivých letech jsou k dispozici po zobrazení smlouvy
© Copyright 2022, Technická správa komunikací hl.m. Prahy | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti