Zakázka

P19V00000022
20135/19/1160/chal
Poděbradská, Praha 9, č. akce 119
dle §58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
12,976,000.00 Kč
Provádění stavebních prací
Z2019-019672
Stavební práce
Užší řízení
Podlimitní
ne
Ekonomická výhodnost nabídky
příspěvky z veřejných a jiných rozpočtů
Hl. m. Praha (NUTS CZ010)
45233223-8
45233100-0
veřejná zakázka zadána
Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, provedení opravy vozovky a opravy odvodňovacího zařízení v ul. Poděbradská ve směru Z CENTRA, v úseku Čerpadlová - Podkovářská. V rozsahu dle projektové dokumentace je oprava vozovky zajištěna z části výměnou celého vozovkového souvrství včetně stabilizačních vrstev a z části odfrézováním tl. 100 mm, opravou trhlin, lokálními sanacemi a opětovnou pokládkou ložné a obrusné vrstvy, délka celého opravovaného úseku je 535 metrů. Součástí opravy je vyrovnání a doplnění poškozené obruby, oprava chodníku v nezbytném rozsahu a přeložka kabelu ve vlastnictví spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a obnova vodorovného dopravního značení.Vzhledem k tomu, že přibližně na ¾ předmětné plochy je navržena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev, lze požadované opravy odvodňovacího systému (uliční vpusti a jejich přípojky) provádět v průběhu odtěžení stávající konstrukce vozovky.
06/11/2019
06/12/2019
07/03/2019 10:15 AM
08/02/2019
08/26/2019 10:00 AM
06/12/2019 07:40:39 PM
07/03/2019 11:00:12 PM
10/21/2019 03:02:51 PM
VytvořenoNázevJméno souboru (velikost)
21. 08. 2019 12:00:13 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Opravený návrh sml. v edit. podoběnávrh SoD Poděbradská ZC.docx (83,38 kB)
20. 08. 2019 15:11:04 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) / Návrh smlouvy opravenýPoděbradská - SOD_P.pdf (1 454,35 kB)
20. 08. 2019 15:10:36 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)Poděbradská - Vysvětlení ZD_P.pdf (149,77 kB)
12. 06. 2019 19:43:31 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / TKPTKP_7.pdf (650,95 kB)
12. 06. 2019 19:40:12 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Návrh SoD v edit. podoběnávrh SoD Poděbradská ZC.docx (81,53 kB)
12. 06. 2019 19:39:18 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Vzor tabule na omezení provozuJednotná vizuální podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019-p.pdf (79,05 kB)
12. 06. 2019 19:38:27 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Manuál inf. panelů stavbyPraha info panely staveb manual n2 stnd --P.pdf (797,32 kB)
12. 06. 2019 19:37:48 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDTabulka aktivace HIM--P.pdf (104,42 kB)
12. 06. 2019 19:36:43 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDpříloha k SOD - metodický pokyn 2D-P.pdf (327 kB)
12. 06. 2019 19:36:15 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDHospodaření s vybouraným materiálem --P.pdf (103,49 kB)
12. 06. 2019 19:35:32 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.zip (49 233,99 kB)
12. 06. 2019 19:34:41 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Poděbradská ZC.zip (50 480,45 kB)
12. 06. 2019 19:32:01 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)18-21a - Poděbradská, Praha 9, č. akce 119 [zadání].xlsx (170,87 kB)
12. 06. 2019 19:31:35 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Poděbradská - návrh SoD-p.pdf (1 502,1 kB)
12. 06. 2019 19:31:09 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Poděbradská - ZD-p.pdf (1 629,31 kB)
Název uchazečeSdruženíIČ uchazečeAdresa uchazečeNabídková cena bez DPH
Porr a.s.ne43005560Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, CZ12,888,900.00 Kč
STRABAG a.s.ne60838744Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, CZ12,957,965.85 Kč
METROSTAV a.s.ne00014915Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, CZ13,617,809.77 Kč
Skanska a.s.ne26271303Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, CZ13,651,556.32 Kč
INPROS PRAHA a.s.ne47114444Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník, Kontaktní adresa: Ke Krči 25, 147 00 Praha 4, CZ13,800,379.41 Kč
COLAS CZ, a.s.ne26177005Ke Klíčovu 9, 190 21 Praha 9, CZ14,531,003.51 Kč
SILNICE GROUP a.s.ne622 42 105Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, CZ14,445,122.64 Kč
M-SILNICE a.s.ne42196868Husova 1697, 530 03 Pardubice, Kontaktní adresa: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, CZ14,308,475.29 Kč
ZNAKON a.s.ne26018055Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, CZ14,402,382.93 Kč
Název uchazečeInformace o vyloučení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, či důvod odstoupení uchazeče
Porr a.s.
STRABAG a.s.
METROSTAV a.s.
Skanska a.s.
INPROS PRAHA a.s.
COLAS CZ, a.s.
SILNICE GROUP a.s.
M-SILNICE a.s.
ZNAKON a.s.

Pokud u uchazeče ve druhém sloupci není vyplněna žádná hodnota, tak uchazeč neodstoupil a nebyl ani vyloučen kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně.

Porr a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
43005560
Číslo smlouvy / dodatkuCena bez DPHDatum podpisuDatum zveřejnění
A/3/19/4230/80 12 888 900,0011. 10. 201922. 10. 2019 07:56:21
Cena bez DPH skutečně uhrazená:Informace o skutečném finančním plnění v jednotlivých letech jsou k dispozici po zobrazení smlouvy
© Copyright 2020, Technická správa komunikací hl.m. Prahy | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti