Zakázka

P19V00000022
20135/19/1160/chal
Poděbradská, Praha 9, č. akce 119
dle §58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
12,976,000.00 Kč
Provádění stavebních prací
Z2019-019672
Stavební práce
Užší řízení
Podlimitní
ne
Ekonomická výhodnost nabídky
příspěvky z veřejných a jiných rozpočtů
Hl. m. Praha (NUTS CZ010)
45233223-8
45233100-0
veřejná zakázka neukončena
Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, provedení opravy vozovky a opravy odvodňovacího zařízení v ul. Poděbradská ve směru Z CENTRA, v úseku Čerpadlová - Podkovářská. V rozsahu dle projektové dokumentace je oprava vozovky zajištěna z části výměnou celého vozovkového souvrství včetně stabilizačních vrstev a z části odfrézováním tl. 100 mm, opravou trhlin, lokálními sanacemi a opětovnou pokládkou ložné a obrusné vrstvy, délka celého opravovaného úseku je 535 metrů. Součástí opravy je vyrovnání a doplnění poškozené obruby, oprava chodníku v nezbytném rozsahu a přeložka kabelu ve vlastnictví spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a obnova vodorovného dopravního značení.Vzhledem k tomu, že přibližně na ¾ předmětné plochy je navržena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev, lze požadované opravy odvodňovacího systému (uliční vpusti a jejich přípojky) provádět v průběhu odtěžení stávající konstrukce vozovky.
06/11/2019
06/12/2019
07/03/2019 10:15 AM
08/02/2019
08/26/2019 10:00 AM
08/26/2019 10:00 AM
06/12/2019 07:40:39 PM
07/03/2019 11:00:12 PM
08/02/2019 03:14:23 PM
VytvořenoNázevJméno souboru (velikost)
21. 08. 2019 12:00:13 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Opravený návrh sml. v edit. podoběnávrh SoD Poděbradská ZC.docx (83,38 kB)
20. 08. 2019 15:11:04 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) / Návrh smlouvy opravenýPoděbradská - SOD_P.pdf (1 454,35 kB)
20. 08. 2019 15:10:36 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)Poděbradská - Vysvětlení ZD_P.pdf (149,77 kB)
12. 06. 2019 19:43:31 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / TKPTKP_7.pdf (650,95 kB)
12. 06. 2019 19:40:12 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Návrh SoD v edit. podoběnávrh SoD Poděbradská ZC.docx (81,53 kB)
12. 06. 2019 19:39:18 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Vzor tabule na omezení provozuJednotná vizuální podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019-p.pdf (79,05 kB)
12. 06. 2019 19:38:27 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Manuál inf. panelů stavbyPraha info panely staveb manual n2 stnd --P.pdf (797,32 kB)
12. 06. 2019 19:37:48 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDTabulka aktivace HIM--P.pdf (104,42 kB)
12. 06. 2019 19:36:43 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDpříloha k SOD - metodický pokyn 2D-P.pdf (327 kB)
12. 06. 2019 19:36:15 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Příloha k SoDHospodaření s vybouraným materiálem --P.pdf (103,49 kB)
12. 06. 2019 19:35:32 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.zip (49 233,99 kB)
12. 06. 2019 19:34:41 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Poděbradská ZC.zip (50 480,45 kB)
12. 06. 2019 19:32:01 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)18-21a - Poděbradská, Praha 9, č. akce 119 [zadání].xlsx (170,87 kB)
12. 06. 2019 19:31:35 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Poděbradská - návrh SoD-p.pdf (1 502,1 kB)
12. 06. 2019 19:31:09 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Poděbradská - ZD-p.pdf (1 629,31 kB)
© Copyright 2019, Technická správa komunikací hl.m. Prahy | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti