Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTU X029 K AUSTISU OMEZÍ DOPRAVU

5. března 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí od úterý 16. března 2021 stavební práce na mostním objektu X029, který vede přes Pražský okruh (D0) a k ulici K Austisu. Stavba bude dokončena 31. října 2021.

 

Ulice k Austisu bude v tomto úseku po celou dobu opravy mostu uzavřena. Řidiči tak budou muset využít značených objízdných tras. Omezení se dotkne i Pražského okruhu (D0), kde bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích v obou směrech.

 

Oprava spočívá v kompletním odstranění mostního svršku až na spřaženou desku a odstranění mostních závěrů, odbourání závěrných zídek, výměně stávajícího odvodnění a svodů. Bude také provedena repase ložisek s protikorozní ochranou, kdy pro vyjmutí válců bude nutné přizvednutí nosné konstrukce. Dále dojde k sanační vysprávce na povrchu desky včetně možného přespádování, a to na základě aktuálního zjištění po odkrytí vrchní části.

 

Budou osazeny nové mostní závěry, provedena nová izolace a mostní svršek ve standardním uspořádání včetně přechodových oblastí a vozovky na předmostí.

 

Dále bude provedeno komplexní otryskání ocelových částí nosné konstrukce a kompletní nová protikorozní ochrana na základě závěru specializovaného průzkumu. Po otryskání bude provedena kontrola spodní stavby, obnažené výztuže budou ošetřeny pasivačním nátěrem a provedena reprofilace sanačními hmotami, popř. kotvenou přibetonávkou a systém povrchové ochrany na betonových částech konstrukce.

 

 

Dopravní omezení

Úplná uzavírka vrchní části mostu v ulici K Austisu (16. 3. - 31. 10. 2021). Objízdná trasa bude vyznačena ulicemi Slivenecká, D0 (Pražský okruh) a K Barrandovu.

 

Částečné omezení na dálnici D0 – Pražský okruh: 

Doprava bude vedena ve dvou jízdních pruzích v obou směrech.

 

Výstavba DIO 2. etapy: 10. 4. 2021 od 13:00 hod. – 11. 4. 2021

2. etapa: 11. 4. 2021 – 1. 5. 2021

 

Přestavba na 3. etapu: 1. 5. 2021 – 2. 5. 2021

3. etapa: 2. 5. 2021 – 22. 5. 2021

Demontáž 3. etapy: 22. 5. 2021 – 23. 5. 2021 do 14:00 hod.

 

Zhotovitel: PORR, a. s.