Tisková prohlášení - seznam

Opravy Evropské vstupují do poslední kapitoly

25. března 2020 - Od úterý 31. března 2020 se Technická správa komunikací vrací s opravami povrchu vozovky na další část komunikace Evropská, směr do centra.  Nyní začne úsek U Hadovky – Šárecká. Stejně jako v minulém roce i v tomto je stavba rozdělena na několik etap. Další etapa bude tedy v úseku Horoměřická – U Hadovky. Ta je rozdělena na 3 části, a to z důvodu zachování průjezdnosti křižovatky U Dejvického rybníčku.

Vozovka bude opravena dle diagnostiky, tj. odstranění asfaltových vrstev a pokládku nových vrstev v celkové tloušťce 50–150 mm. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení a budou odstraněny měřící body a otvory po sanačních vrtech z doby ražby metra.

Plánovaný konec všech etap je 9. května 2020. 

Dopravní omezení: 

Dopravní opatření je rozděleno na jednotlivých jízdních pásech. Pás do centra bude uzavřen a pás z centra bude fungovat v režimu 1 +1.

Zhotovitel: Společnost Evropská (Horoměřická – Gymnasijní) PKB+ČNES“