Tisková prohlášení - seznam

JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ PRAHY UDĚLÁME RUČNĚ

Tradiční jarní blokové čištění ulic hlavního města zajistí v následujících týdnech Technická správa komunikací způsobem, při kterém Pražané nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Úklid, který začne v sobotu 4. dubna, zůstane zachován ve stejném rozsahu, jak jsou Pražané zvyklí, a proběhne v plánovaných termínech.

„Reagujeme na současnou situaci. Je logické, aby lidé, kteří dodržují pravidla nouzového stavu, nebyli nuceni řešit parkování svých aut. V žádném případě nebudeme vozidla odtahovat, ale úklid zajistíme zvýšením počtu pracovníků, kteří budou uklízet ručně i pod zaparkovanými vozidly,“ vysvětluje Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Systém blokového jarního úklidu zůstává zachován v původním rozsahu a v plánovaných termínech, začne 4. 4. 2020 a potrvá do konce června. V rámci jednotlivých bloků nebude rozmisťováno přenosné dopravní značení o dočasném zákazu zastavení, dojde k navýšení počtu pracovníků provádějících ruční úklid z důvodů menší přístupnosti vozovek strojními mechanismy, dále bude provedeno strojní metení a splach chodníků, ruční douklizení chodníků včetně tzv. šintování, neboli zbavení chodníků plevele, popřípadě i dezinfekce vybraných objektů a lokalit.

Jarní část blokového čištění komunikací začíná v sobotu 4. 4. 2020 od 8 hodin na MČ Praha 1. Čištěny budou ulice Černínská, Hradčanské nám., Kanovnická, Kapucínská, Ke Hradu, Loretánská, Loretánské nám., Na Náspu, Nový Svět, U Brusnice a U Kasáren.

Čištění bude pokračovat v neděli 5. 4. 2020 na MČ Praha 1, kdy budou čištěny ulice Olivová, Opletalova (v úseku Václavské nám. – Politických vězňů), Politických vězňů, Václavské nám. (v úseku Wilsonova-Vodičkova) a Washingtonova a současně začne čištění ulic také území MČ Praha 5 v ulicích Jeřabinová (část), Lékařská, Na Císařce, NN7146, NN7277, Roentgenova (v úseku Weberova – NN3774), Smrčinská (část), Šafránecká (v úseku Kuklova – Roentgenova).

V následujícím týdnu od 6. 4. 2020 bude blokové čištění probíhat i na MČ Prahy 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 a 17. V dalších týdnech pak dále v ulicích MČ Praha 3, 7, 10, 12, 13, 14 a další.