Tisková prohlášení - seznam

DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO CHODCE A CYKLISTY

Praha 15. září 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zve aktivní děti a jejich rodiče na Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty, který proběhne již tradičně ve středu 22. září 2021 v rámci Evropského týdne mobility. Děti ze základních škol n ...

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ULICE ŽALOVSKÁ

Praha 9. září 2021 – Technická správa komunikací (TSK) bude v pondělí 20. září 2021 zahajovat rekonstrukci ulice Žalovská, v úseku ulic Drahanská – Čimická. Stavební práce by měly skončit 30. listopadu 2021.   V rámci této akce dojde k oprav ...

REKONSTRUKCE ULICE NA HUTÍCH

Praha 8. září 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 13. září 2021 celkovou rekonstrukci ulice Na Hutích v úseku od ulice Národní obrany přes Dejvickou až po ulici Kafkova. Práce by v letošním roce měly skončit v průběhu listopad ...

ÚPLNÁ ÚZAVĚRA BUBENEČSKÉHO TUNELU

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 9. 9. 2021 od 23:00 hod. do 10. 9. 2021 do 05:00 hod.   Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdi ...

NOČNÍ UZÁVĚRY TUNELU MRÁZOVKA

Z důvodu stavební údržby bude probíhat uzávěra tunelu Mrázovka:   1) Od 7. 9. 2021 do 8. 9. 2021  od 23:00hod. do 05:00hod.(1 noc)  bude uzavřen západní tunelový tubus  A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem ...

PRAHA STAVÍ NOVÉ PARKOVIŠTĚ P+R U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ

Praha 3. 9. 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne 6. září 2021 se stavbou nového záchytného parkoviště „P+R Hostivař 3 – sever“ u komunikace Dolnoměcholupská, 300 metrů podél nádraží Hostivař. Jde o parkoviště, které bude primárně sloužit ...

ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI KOMUNIKACE BULOVKA

Praha 1. 9. 2021 – Technická správa komunikací (TSK) bude od 6. září 2021 rekonstruovat a rozšiřovat část komunikace Bulovka, v úseku 120 metrů od křižovatky s komunikací Povltavská. Stavební práce by měly skončit  do 31. října 2021.   Komun ...

NOČNÍ UZÁVĚRY STRAHOVSKÉHO TUNELU

Z důvodu stavební kontroly bude probíhat úplná noční uzávěra Strahovského  tunelu  od středy 1. 9. 2021 od čtvrtka 23:00 hod. do 2.9.2021 do 05:00 hod.,   dále z důvodu mytí tunelu bude probíhat uzávěra tunelu takto: 1) od čtvrtka 2. 9. ...

ÚPLNÁ ÚZAVĚRA BRUSNICKÉHO A DEJVICKÉHO TUNELU

Z důvodu pravidelné údržby tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od čtvrtka 2. 9. 2021 od 23:00 hod. do pátku 3. 9. 2021 do 05:00 hod.   Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové ...

POKRAČUJE DALŠÍ ETAPA OPRAVY VESELSKÉ ULICE

Praha 31. srpna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) naváže na předchozí rok a zahájí od pondělí 6. září 2021 III. etapu stavebních prací na komunikaci Veselská v MČ Praha 18 - Letňany, v úseku kruhový objezd Tupolevova – nájezdy na komunikaci ...

POZOR: OD 30. SRPNA SE DOČASNĚ UZAVŘE ČÁST KONĚVOVY ULICE

Praha 23. srpna 2021 - Technická správa komunikací (TSK) navazuje na další etapu prací, u které je nezbytná obousměrná uzavírka části Koněvovy ulice v úseku ulic Černínova – Rokycanova. Uzavírka začne 30. srpna 2021 a skončí 7. listopadu 2021. V ...

DOČASNÉ OMEZENÍ PROVOZU OS CENTRUM

Z důvodu stěhování pracovníků oddělení Oblastní správy Centrum z pobočky Školská, Milíčova a Rejskova do společných prostor v ulici Štěpánská 1, Praha 2 – Nové Město bude činnost od 13. 8. 2021 do 17. 8. 2021 přerušena. Za případné komplikace se om ...

DEMOLICE PĚŠÍ LÁVKY PŘES ULICE OPATOVSKÁ A V JEZÍRKÁCH

Praha 10. 8. 2021 – Ve středu 11. srpna 2021 zahájí Technická správa komunikací (TSK) přípravné práce spojené s plánovanou demolicí lávky X583 Opatovská a navazující lávky X585 V Jezírkách. Tyto práce přinesou dopravní omezení včetně úplných uzavír ...

ÚPLNÁ ÚZÁVĚRA TUNELU MRÁZOVKA A BUBENEČSKÉHO TUNELU

Z důvodu pravidelné kontroly technologií a čištění kamer bude probíhat od středy 11. 8. 2021 od 23:00 hod. do čtvrtka 12. 8. 2021 do 05:00 hod. úplná uzávěra tunelu Mrázovka. Objízdná trasa je vedena po komunikaci Radlická. Dále z důvodu prav ...