Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ A VÝMĚNA POVRCHU VOZOVKY SI VYŽÁDÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA ULICI WILSONOVA

Praha 28. července 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 31. července nezbytnou výměnu mostních závěrů a výměnu části povrchu vozovky na komunikaci Wilsonova ve směru od ulice Vinohradská k mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Bulhar. Hlavní práce na výměně mostních závěrů budou probíhat zejména v nočních hodinách, v čase od 20:00 do 6:00 hod....

MODŘANSKÁ RAMPA SE DOČKÁ ROZŠÍŘENÍ

Praha 3. července 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 10. července 2023 stavební práce na odbočovacím pruhu z ulice Modřanská na Jižní spojku s cílem rozšíření a zvýšení kapacity při nájezdu na Jižní spojku z modřanské strany....

I. ETAPU REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ UKONČILA TSK S PŘEDSTIHEM

Praha 15. června 2023 – Technická správa komunikací (TSK) ukončila celou I. etapu revitalizace Karlova náměstí již nyní a plánovaná zářijová omezení provozu tudíž nebudou nutná. Práce v celém okolí U Nemocnice se nám však podařilo realizovat s jasn ...

LETNÍ UZAVÍRKA ČÁSTI ULICE HORNOMĚCHOLUPSKÁ

Praha 8. června 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 12. června 2023 kompletní rekonstrukci vozovky a přilehlých chodníků v ulici Hornoměcholupská v městské části Praha 15, v úseku mezi ulicemi Mantovská (jih) – Na Křečku. Navá ...

PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Servisní služby pro tunely

Účelem předběžných tržních konzultací („PTK“) je představit zakázku, jejímž předmětem je zajištění komplexních servisních služeb pro tunely v hlavním městě Praze provozované zadavatelem tak, aby byl zajištěn jejich provozuschopný stav. ...

TSK VYBÍRÁ DALŠÍ PROVOZOVATELE RADIOVÝCH STANIC V TUNELECH

Praha 2. června 2023 – Ztrácí se Vám signál oblíbené stanice rádia v tunelech na Městském okruhu? To by mohlo být brzy minulostí. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací (TSK) vyhlásilo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na ...

Předběžná tržní konzultace – Servisní služby pro tunely TSK

Účelem předběžných tržních konzultací („PTK“) je představit zakázku, jejímž předmětem je zajištění komplexních servisních služeb pro tunely v hlavním městě Praze provozované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. tak, aby byl zajištěn jeji ...