Tisková prohlášení - seznam

Setkání s dodavateli - Projektová činnost na TSK 2023

Technická správa komunikací hl. m Prahy a.s. se rozhodla uspořádat otevřené setkání s dodavateli (projektanty, architekty) poskytujícími projektovou a inženýrskou činnosti při přípravě novostaveb, rekonstrukcí a oprav pozemních komunikací, mostních ...

omezený provoz v Těšnovském tunelu

Z důvodu mytí stěn a stropu bude probíhat omezený provoz v Těšnovském tunelu takto: 1) od 24. 4. 2023 do 25. 4.2 023 v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.1 noc) bude uzavřen tubus VODA (směr nemocnice Na Františku) a druhý tubus bude obousměrný, ...

úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu

Z důvodu údržby technologie tunelu bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu, a to od čtvrtka 20. 4. 2023 od 23:00 hod. do pátku 21. 4. 2023 do 05:00 hod. Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Bubenská, Partyzánská ...

Praha připraví novou ucelenou strategii rozvoje dopravní telematiky až do roku 2035

Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh zadat zpracování Strategie rozvoje dopravní telematiky Hlavního města Prahy do roku 2035. Strategie se má stát dvoudobým klíčovým koncepčním dokumentem pro přípravu investičních projektů a volbu technologií, které ovlivňují a řídí všechny formy dopravy na území hlavního města Prahy. ...

noční uzávěry tunelu Mrázovka

Z důvodu mytí bude probíhat uzávěra tunelu Mrázovka: 1) Od 16. 4. 2023 do 18. 4. 2023 vždy  od 23:00 hod. do 05:00 hod. (2 noci) bude uzavřen západní tunelový tubus  A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provo ...

V DUBNU STARTUJE ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE KOMOŘANSKÉ ULICE, ZVÝŠÍ BEZPEČNOST I PLYNULOST DOPRAVY

Praha 13. března 2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 17. dubna 2023 stavební práce na Komořanské ulici. Rozsáhlá rekonstrukce bude probíhat v úseku od křižovatky s ulicí U Spořitelny až po křižovatku s ulicí K Modřanskému nádraží. Součástí bude i rozšíření křižovatky s ulicí K Vystrkovu a také přebudování křižovatky......

ÚPLNÁ NOČNÍ UZÁVĚRA LETENSKÉHO TUNELU

Z důvodu údržby technologie  bude probíhat úplná uzávěra Letenského tunelu od 17. 4. 2023  do 20. 4. 2023, vždy v noci od 23:00 hod. do 05:00  hod. (3 noci). Doporučená objízdná trasa: ul. Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů, Nábřeží Kap ...

LETOŠNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ PRAHY ODSTARTUJE 3. DUBNA

Praha 29. března 2023 – Blokové čištění v ulicích hlavního města odstartuje jako každá rok na začátku dubna. První bloky jarní části se začnou uklízet v pondělí 3. dubna. Podzimní část čištění pak odstartuje v září a skončí v listopadu, a to i s úk ...