Tisková prohlášení - seznam

NOČNÍ UZÁVĚRA BUBENEČSKÉHO TUNELU

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelu bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 21. 4. 2022 od 23:00 hod. do 22. 4. 2022 do 05:00 hod. Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, ...

NOČNÍ UZÁVĚRY ZLÍCHOVSKÉHO TUNELU

Z důvodu mytí stěn a stropu bude uzavřen Zlíchovský tunel takto: 1) od 19. 4. 2022 do 20. 4. 2022  v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.1 noc) bude uzavřen západní tubus A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směr ...

OPRAVA MOSTU B036 NA KOMUNIKACI NOVOPETROVICKÁ

Praha 14. dubna 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v úterý 19. dubna 2022 opravu mostního objektu B036, který vede přes Milíčovský potok a umožňuje silniční spojení sídlišť Háje a Uhříněves po komunikaci Novopetrovická.    V rámc ...

TSK OPRAVÍ ČÁST TROJSKÉ ULICE VEDOUCÍ K ZOO PRAHA

Praha 12. dubna 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí nezbytnou opravu části komunikace Trojská. Opravovat se bude úsek od křižovatky ulic Trojská x Pod Lisem po křižovatku Trojská x Nad Kazankou. Práce budou probíhat v období od úterý 19 ...

ROZŠÍŘENÍ SJÍZDNÉ RAMPY Z BARRANDOVSKÉHO MOSTU

Praha 31. dubna 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 6. dubna 2022 stavební práce na rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu o jeden jízdní pruh, a to v místě sjezdu na ulici Modřanská, směr Modřany – Braník. V rámci tét ...

V DUBNU STARTUJE BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ PRAHY

Praha 29. března 2022 – Jarní blokové čištění v ulicích hlavního města začne v sobotu 2. dubna a potrvá do 19. června 2022. Podzimní část čištění pak startuje v září a skončí v listopadu i s úklidem spadaného listí. Technická správa komunikací (TSK ...

NOČNÍ UZÁVĚRY ZLÍCHOVSKÉHO TUNELU

Z důvodu výměny napájecích kabelů a údržby technologie bude uzavřen Zlíchovský tunel takto: 1) od 29. 3. 2022 do 30. 3. 2022  v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod.(tj.1 noc) bude uzavřen východní tubus B (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrn ...

NOČNÍ UZÁVĚRY STRAHOVSKÉHO TUNELU - MYTÍ A ÚDRŽBA

Z důvodu mytí stěn a stropu a údržby technologie bude probíhat noční uzávěra Strahovského tunelu:   západního tubusu (A) směr Smíchov od 22. 3. 2022 do 28. 3. 2022 vždy v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.6 nocí) a druhý tubus bude jedn ...

NOČNÍ UZÁVĚRY BUBENEČSKÉHO TUNELU - MYTÍ

Z důvodu mytí stěn a stropu a údržby technologie bude probíhat noční uzávěra:   tubus B (směr Troja) Bubenečského tunelu od 24. 3. 2022 do 28. 3. 2022 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.4 noci), tubus A bude bez omezení s provozem v půvo ...

ÚPLNÁ NOČNÍ ÚZAVĚRA BRUSNICKÉHO A DEJVICKÉHO TUNELU

Z důvodu mytí  a velké údržby bude probíhat noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu - tubusu B (směr Troja), od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj. 4 noci), tubus A bude bez omezení s provozem v původním směru. ...

TSK POKRAČUJE S PŘEDLAŽBOU POVRCHU HLÁVKOVA MOSTU

Praha 9. března 2022 – Technická správa komunikací (TSK) naváže na práce z minulého roku a po zimní technologické přestávce začne od 15. března 2022 s předlažbou zbylé části vozovky Hlávkova mostu ve směru z Holešovic do Karlína. Práce by měly skon ...

POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE HOROMĚŘICKÁ

Praha 9. března 2022 – Po zimní přestávce se Technická správa komunikací (TSK) vrátí na ulici Horoměřická. Oprava začne 14. března 2022 v dalším úseku od ulice V Šáreckém údolí po ulici Nebušická a naváže tak na loňskou opravu jiné části této komun ...

ÚPLNÁ NOČNÍ ÚZÁVĚRA TUNELU MRÁZOVKA

Z důvodu pravidelné údržby, kontroly technologií a čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra tunelu Mrázovka od středy 9. 3. 2022 od 23:00 hod. do čtvrtka 10. 3. 2022 do 05:00 hod. Objízdná trasa je vedena po komunikaci Radlická.   ...

PRAHA VYBRALA PARTNERA PRO MONITORING KOMUNIKACÍ

Praha 7. března 2022 – Technická správa komunikací (TSK) vybrala dodavatele služby komplexního monitoringu komunikací na území hl. m. Prahy. Nyní běží lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí. Uzavření smlouvy lze očekávat koncem března nebo v prv ...

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE K ŽIŽKOVU

Praha 24. února 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí 14. března 2022 rekonstrukci necelých 500 metrů dlouhého úseku ulice K Žižkovu, a to od ulice Českomoravská/Poděbradská k nepojmenované komunikaci NN 2594. Rekonstrukci předchází oprav ...