Tisková prohlášení - seznam

OD BŘEZNA BUDOU POKRAČOVAT STAVEBNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI CHODOVSKÁ

Praha 18. února 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 1. března 2021 další práce na komunikaci Chodovská, které byly přerušeny zimní přestávkou. Stavba potrvá do 15. června 2021.

 

Jedná se o pokračování akce „Chodovská, Praha 4, úsek U Plynárny – Jižní spojka“ zahájené v roce 2020 ve které proběhly opravy přípojek uličních vpustí a zároveň byly opravy autobusové zastávky.

 

V rámci této etapy budou dokončeny stavební práce na opravě povrchu čtyřproudé komunikace a položen nový povrch v úseku od poloviny vjezdu do objektu Kare po přemostění Jižní spojky za ulici Podle náhonu. Zároveň bude opravena konstrukce stávajících chodníků a položen nový asfaltový povrch. Dále dojde k dokončení vodorovného a svislého dopravního značení v celém nově zrekonstruovaném úseku.

 

Dopravní omezení

 

Návrh uzavírek dle jednotlivých etap:

 

I. etapa (1. 3. – 22. 3. 2021)

Uzávěra (oprava vozovky a chodníků) pravého jízdního pruhu ve směru do centra za sjezdy z Jižní spojky (za přemostěním) až za křižovatku s ul. Podle náhonu. Tato křižovatka bude uzavřena. Doprava bude vedena levým jízdním pruhem.

 

II. etapa (23. 3. – 25. 4. 2021)

Uzávěra (oprava vozovky a chodníků) celého jízdního pásu ve směru do centra za sjezdy z Jižní spojky (za přemostěním) až za křižovatku s ul. Podle náhonu. Tato křižovatka bude nadále uzavřena. Doprava bude vedena po tramvajovém tělese.

 

 

III. etapa (26. 4. – 17. 5. 2021)

Uzávěra (oprava vozovky a chodníků) pravého jízdního pruhu ve směru z centra od poloviny křižovatky s nepojmenovanou komunikací NN 421 (vjezd k Burger Kingu) až před nájezdy na Jižní spojku (před přemostění). Doprava bude vedena levým jízdním pruhem.

 

IV. etapa (18. 5. – 15. 6. 2021)

Uzávěra (oprava vozovky a chodníků) celého jízdního pásu ve směru z centra od poloviny křižovatky s nepojmenovanou komunikací NN 421 (vjezd k Burger Kingu) až před nájezdy na Jižní spojku (před přemostění). Doprava bude vedena po tramvajovém tělese.

 

 

Dopravní omezení může být v průběhu stavby aktualizováno. O změnách budeme vždy informovat a aktualizovat je na webových stránkách TSK.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5ed8f2e28e27014b13350d81