Tisková prohlášení - seznam

ZMĚNY V REŽIMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO VEŘEJNOST

ZMĚNY V REŽIMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO VEŘEJNOST

 

V souvislosti s opatřeními pro zamezení šíření koronaviru dochází ke změně režimu poskytování služeb pro veřejnost ze strany TSK.

 

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání není veřejnosti umožněn vstup do kanceláří jednotlivých referentů. Současně je v sídle společnosti na adrese Řásnovka 770/8, Praha 1, zřízeno PODACÍ A VÝDEJNÍ MÍSTO určené pro veřejnost.

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO OBCHODNÍ ODDĚLENÍ a SVODNOU KOMISI (budova Řásnovka)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Prostřednictvím PODATELNY v přízemí budovy vedle recepce.

Pro svodnou komisi elektronicky ZDE.

Pracovní doba: PO 8:00 – 11:00 a ST 12:00 - 15 :00

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na VÝDEJNÍM MÍSTĚ naproti recepci po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušného referenta Obchodního oddělení nebo Oddělení svodné komise.

Pracovní doba: PO 8:00 – 11:00 a ST 12:00 - 15 :00

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ODDĚLENÍ KOORDINACE (budova Řásnovka)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ naproti recepci osobně přítomnému pracovníkovi Oddělení koordinace.

Pracovní doba: PO 12:00 - 15:00 a ST 8:00 - 11:00 

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na VÝDEJNÍM MÍSTĚ naproti recepci po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušeného referenta Oddělení komise.

Pracovní doba: PO 12:00 - 15:00 a ST 8:00 - 11:00 

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ v budovách OBLASTNÍCH SPRÁV TSK

Pracovní doba: ST 8:00 – 11:00

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ v budově každé Oblastní správy, kam žadatel odevzdá žádost se všemi náležitostmi.

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ v budově každé Oblastní správy, po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušného referenta oblastní správy

 

S cílem chránit zdraví veřejnosti i našich zaměstnanců zdvořile žádáme veřejnost o minimalizaci doby strávené ve všech prostorách TSK. Veškeré žádosti je možné stáhnout v sekci  JAK SI ZAŘÍDIT na webových stránkách www.tsk-praha.cz a vyplnit předem. 

Děkujeme za pochopení!