Tisková prohlášení - seznam

Oprava ulice 5. května přinesla výrazné snížení hlukové zátěže

K výraznému snížení hlukové zátěže došlo v ulici 5. května, která prošla v letních měsících kompletní rekonstrukcí.  Denní hodnoty v průměru poklesly zhruba o pět decibelů, v nočních hodinách dokonce o téměř osm decibelů. Vyplývá to výsledku měření, jenž pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy provedla specializovaná společnost Ekola. Měření probíhalo na třech místech komunikace 5. května, a to v polovině června, tedy před rekonstrukcí, a následně po opravě v polovině září. „Snížení hlučnosti bylo, spolu s dodržením termínu opravy do konce prázdnin, pro magistrát prioritou. Jsem rád, že se obojí podařilo a zlepšily se podmínky jak pro obyvatele okolních domů, tak pro řidiče,“ řekl první náměstek primátora a radní pro dopravu Karel Březina. „Vlivem položení nového kvalitního povrchu s dobrými akustickými vlastnostmi a vlivem dobré rovinatosti tohoto povrchu došlo k výraznému poklesu celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku a to jak v denní, tak v noční době. Tím došlo i ke splnění limitních hodnot v denní době, resp. pohybu hodnot na hranici limitní hodnoty pro denní dobu a v noční době se hodnoty pohybují na hranici limitní hodnoty nebo se pohybují již jen mírně nad limitní hodnotou pro noční dobu,“ uvádí se v závěrečné zprávě společnosti Ekola. TSK při rekonstrukci ulice 5. května použila asfaltovou směs Viaphone. „Jedná se o speciální asfaltovou směs s nízkou hlučností, která je přímo určena pro rekonstrukce komunikací, jež protínají obytnou zástavbu. TSK po tomto typu asfaltu sáhla již při opravě povrchu vozovky ve Slezské ulici,“ uvedl ředitel TSK Luděk Dostál. Ulice 5. května prošla rekonstrukcí o letošních prázdninách, a to v úseku od Nuselského mostu až po ulici Hvězdova. Souvislá údržba zahrnovala výměnu krytu vozovek, sanaci svodidlových zídek, vyrovnání a doplnění silničních obrub podél vozovek, opravu elastických mostních závěrů na mostních objektech a prořezávané dilatace na objektech menšího rozsahu a podchode, sanaci trhlin podkladních vrstev vozovek a obnovu vodorovného dopravního značení. TSK má v plánu pokračovat v opravě ulice 5. května i v příštím roce. Tentokrát se bude jednat o úsek od ulice Hvězdova až po nájezd na Jižní spojku.