Tisková prohlášení - seznam

Uzavírka Strahovského tunelu

V červenci bude na 10 dní uzavřena část Městského okruhu v Praze - Strahovský tunel (SAT). Uzavírka je nutná z důvodu pokračujících prací na uvedení tunelového komplexu Blanka (TKB) do provozu. Během této doby dojde k provázání řídicího systému se stávajícími a modernizovanými zařízeními velínu tunelů na Strahově, která ovládají i veškerá zařízení ve Strahovském tunelu.

Během uzavírky budou probíhat stavební úpravy v křižovatce Malovanka, které jsou nezbytné pro plánované zprovoznění tunelu Blanka v září 2015.

Uzavírku tunelu naplánoval investor stavby, Odbor strategických investic MHMP, v termínu od 4. 7.2015 (8.00 hodin) do 14. 7. 2015 (5.00 hodin) a budou ji doprovázet dopravní opatření v okolí obou portálů Strahovského tunelu, i v dalších částech komunikační sítě. Zejména v oblasti Smíchova (ul.Kartouzská, Radlická, Plzeňská, Mozartova, Tomáškova) budou některé dopravní směry přeorganizovány v návaznosti na vjezd i výjezd z tunelu Mrázovka.

Jako objízdnou trasu pro propojení „sever – jih“ bude vhodné zvolit zejména Pražský okruh, trasu přes ul. Kukulova, či Strahov.

Technická správa komunikací hl. m. Praha využije plánovanou uzavírku SAT k úpravě povrchu vozovky po celé délce v obou tunelových troubách.

Aktuální odkaz TKB k objízdným trasám:

http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvoj-stav.php