Tisková prohlášení - seznam

DOKONČENÍ DALŠÍ ČÁSTI REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Praha 4. listopadu 2021 – Technická správa komunikací (TSK) dokončila rekonstrukci chodníků a vozovky na Karlově náměstí o několik týdnů dříve oproti původnímu plánu. Již 8. října 2021 skončila veškerá omezení a probíhaly jen drobné dokončovací práce bez vlivu na dopravu.

V prostoru Karlova náměstí byla v koordinaci s úpravami světelného signalizačního zařízení křižovatek Karlovo náměstí – Ječná, Karlovo náměstí – Žitná a Karlovo náměstí – Odborů provedena rekonstrukce komunikací v prostoru těchto křižovatek a navazujících úseků mezi nimi. 

 

„Postupně proměňujeme podobu Karlova náměstí. Opravili jsme silnice a připravili chytré semafory. Chodci už od loňska nemusí chodit do podchodu, když se potřebují dostat přes křižovatku a nyní po obvodu celého náměstí přibylo dalších deset přechodů včetně bezpečných nároží. Rekonstrukce se připravovala 9 let a konečně se ji podařilo dotáhnout. Nově je náměstí bezbariérově přístupné pro všechny Pražany bez rozdílu stejně jako stanice metra Karlovo náměstí a na nástupiště se konečně dá dostat i výtahem,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady TSK.

 

TSK tu zařídila deset bezbariérových přechodů pro chodce, nově vybavených signálními slepeckými pásy, a rozšíření nároží křižovatek, čímž se zkrátila délka vybraných přechodů. Upraveno bylo i šířkové uspořádání dopravního prostoru, které bylo doplněno integračním opatřením pro cyklistickou dopravu

 

„Těší mě, že se díky provedeným změnám stalo Karlovo náměstí o poznání přívětivějším. Spolu s nedávným zprovozněním bezbariérového vstupu do metra je tak lékařská péče zdejší Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mnohem dostupnější. Za velmi důležité považuji v tomto kontextu zachování obousměrného provozu před poliklinikou, které jsme jako městská část prosazovali,“ řekl Jan Korseska, místostarosta pro oblast dopravy, financí a investic MČ Praha 2.

 

Obnovit a upravit TSK nechala i uliční vpusti a jejich přípojky pro odvodnění komunikačních ploch. V rámci stavby se řešily i úpravy stávajících inženýrských sítí.

Vozovka má nyní nový asfaltový kryt, parkovací zálivy jsou nově z velké žulové dlažby a chodníky na straně zástavby jsou obnoveny do tzv. pražské mozaiky a na straně parku je asfaltový kryt. 

 

Zhotovitel: INPROS PRAHA, a. s.

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5eeb0b5a2019ee0e682a48d7