Tisková prohlášení - seznam

ZAČÍNÁ DALŠÍ ETAPA REKONSTRUKCE ULICE KŘESOMYSLOVA

Praha 31. května 2021 – Technická správa komunikací (TSK) naváže na stavební práce z minulých let, které probíhaly v ulicích Na Slupi, Jaromírova a Křesomyslova, a začne od pondělí 7. června 2021 s další etapou celkové rekonstrukce ulice Křesomyslova, v úseku od podjezdu Českých drah k ulici Bělehradská. Práce potrvají do 24. listopadu 2021.

 

Vozovka v této etapě je navržena s asfaltovým krytem, chodníky s mozaikovou dlažbou a parkovací stání z kamenné dlažby. Součástí projektu je i úprava odvodnění, přeložky sítí, úprava světelného signalizačního zařízení, přeložky trakčních stožárů a instalace nového mobiliáře.       

 

Dopravní omezení:

Uzavírka vždy jednoho směru dle etap:

 

1. etapa – 7. 6. - 22. 8. 2021

Rekonstrukce severní části vozovky a chodníku včetně realizace nové opěrné zdi a přeložky trakčních stožárů tramvajového tělesa, úprava světelného signalizačního zařízení a dále práce v koordinaci s dalšími investory.

Pro automobilovou dopravu bude směr do centra uzavřen a objízdná trasa bude vedena po Bělehradské a dále směr do centra nebo ulicí Fričova a zpět. 

 

2. etapa – 23. 8. – 24. 11. 2021

Rekonstrukce jižní části vozovky a chodníků včetně realizace nové opěrné zdi a přeložky trakčních stožárů tramvajového tělesa, koordinační kabel světelného signalizačního zařízení a dále práce v koordinaci s dalšími investory.

Pro automobilovou dopravu bude směr z centra uzavřen a objízdná trasa bude vedena do ul. Fričova a dále po Bělehradské směr z centra. 

 

Zhotovitel: STRABAG, a. s.