Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA PROSECKÉ ULICE POKRAČUJE. NYNÍ V ÚSEKU OD VYSOČANSKÉ K ULICI NA VYHLÍDCE

Praha 20. března 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 25. března 2023 opravu komunikace Prosecká v úseku od křižovatky Prosecká x Vysočanská až po ulici Na Vyhlídce. Součástí bude i rekonstrukce autobusové zastávky MHD. Navazuje tak na souvislou údržbu komunikace Prosecká, která proběhla v letech 2021-2022, a také na opravy uličních vpustí. Ty TSK zajistila na přelomu loňského a letošního roku.

Při rekonstrukci dojde ke kompletní výměně asfaltového povrchu komunikace, včetně úprav autobusové zastávky v jízdním pruhu. Současně se zrekonstruují i přilehlé chodníky a střední dělící pás. Na závěr bude komunikace opatřena novým vodorovným a svislým dopravním značením. V plánu jsou také drobné sadové úpravy.

Práce jsou rozděleny do tří etap. První etapa bude probíhat od března do poloviny května. Na ní hned naváže II. etapa a třetí se přidá na začátku června. Obě tyto etapy skončí v polovině června. Každá počítá s jiným dopravním opatření v místě. Proto bychom chtěli požádat řidiče, aby věnovali pozornost značení při průjezdu daným místem.

Dopravní omezení

Oprava bude probíhat na tři etapy s ohledem na zajištění průjezdnosti lokalitou.

Etapa 1: 25. 3. – 6. 5. 2023

  • Bude uzavřen celý jízdní pás ve směru do centra, včetně přilehlých chodníků. Pro pěší budou vytvořeny koridory a chodci budou naváděny na druhou stranu chodníků v Prosecké ulici. V křížení ulice Prosecká x Trmická bude zajištěn přes stavbu průjezd přes stavebně uzavřený jízdní pás do centra s výjezdem do jízdního pásu z centra, kde se bude jezdit obousměrně. Autobusová zastávka ve směru do centra bude dočasně přemístěna za hranici stavby za křižovatku Prosecká x Na vyhlídce. Provoz je sveden do protějšího jízdního pásu směr z centra, kde bude automobilová doprava jezdit obousměrně.

Etapa 2a: 7. 5. – 18. 6. 2023

  • Stavebně bude uzavřený jízdní pás z centra a doprava bude svedena do jízdního pásu směr do centra, kde se bude jezdit opět obousměrně. Zastávka se dočasně přemístí před opravovaný úsek stavby - před křižovatkou Prosecká x Nad Krocínkou.

Etapa 2b: 10. 6. – 18. 6. 2023

  • Při této části druhé etapy bude stále zavřen jízdní pás z centra. Jezdit se bude obousměrně v jízdním pásu do centra. Jen v křižovatce ulic Prosecká x Nad Krocínkou x Na Vyhlídce bude zajištěný kyvadlový provoz s přenosnou semaforovou soupravou, aby bylo možné v křižovatce vybudovat střední dělící ostrůvek v přechodu pro chodce. V tuto dobu bude v prostoru křižovatky zajištěn kyvadlový provoz